Minskad räkkvot i Skagerak med 47%

Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar en kvot på 5 125 ton för räkbeståndet i Skagerak och norska rännan. Helt nytt är också att kvotrådet för räka gäller från 1 juli 2023 till 30 juni 2024. Tidigare gällde kvotrådet för kalenderår.

Kvotrådet för kalenderåret 2022 var 7 712 ton och rådet för första halvåret 2023 var 5 882 ton. Jämförs kvotrådet för första halvåret 2023 plus hälften av kvotrådet för 2022 är det nya rådet på 5 125 ton räkor en minskning med 47 procent.

Ny beräkningsmodell

Underlaget för kvotrådgivningen för räkor i Skagerak har genomgått stora förändringar från 2022 till 2023. Nya referenspunkter har införts förutom att tiden ändrats. Dessutom har modelleringen av könsförändringar i beräkningarna av lekbeståndets storlek ändrats. Räkor börjar livet som hanar. De förökar sig en gång innan de byter kön och förökar sig sedan som honor för resten av livet. Räkor kan leva upp till fyra till fem år i Skagerrak och Nordsjön. Detta får konsevenser:

– De nye modellresultatene gir et mer realistisk bilde av gytebiomassen, sier Søvik.

Og den nye modellen beregner færre toårige hunner.

– Da blir den totale gytebiomassen mindre. Siden gytebiomassen er den viktigste faktoren når vi beregner kvoteråd, må rådet gå ned, sier havforskeren.

Beståndsuppskattning

Beståndsberäkningarna har också gjort om på grund av att tidigare uppskattningar förändrats. Lekbiomassan (gytebiomassen) har visat sig vara mindre än vad som tidigare antagits. Detta beror på att det finns färre räkor från den årsklass som föddes 2021 än vad som tidigare antagits. Lekbeståndet och utbredningsområdet är klart mindre än det var på 1990- och 2000-talen.

Det finns en kraftig överkapacitet i det svenska och norska räkfisket. Den förstärks genom att kvoten minskas kraftigt. De företag i Sverige som bara har tillgång till fiskemöjligheter för räka men inte till fisk kan knappast överleva ekonomiskt med en så låg räkkvot som ICES rekommenderar. Det är därför viktigt att arbetet med ett nytt förvaltningssystem för räka införs snart så att överkapaciteten kan minskas.

Norge och EU kommer att träffas under juni för att diskutera resultatet av utvärderingen och fastställa kvoten för kvotåret 2023/2024.

Läs också:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Minskad räkkvot i Skagerak med 47%”

Kommentarer är stängda.