Fiskare i protest mot vindkraft

Idag demonstrerade cirka 25 fiskebåtar mot att det planeras vindkraftsparker på viktiga fiskebankar i Skagerak. De är inte mot vindkraft till havs men de är emot att de ska placeras på områden som är viktiga för fisket. Som Peter Ronelöv Olsson uttrycker det i GP:

– Vi är inte mot vindkraftverk generellt, men man lägger vindkraftverken på fiskarnas lekplatser och på de absolut bästa fiskeplatserna, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande Sveriges Fiskares Producentorganisation.

De demonstrerade genom att i procession köra sina fiskebåtar försedda med protestbanderoller in till Lilla Bommen i Göteborg. Där vände de för att sen köra i en procession ut igen. Inga fiskare från Halland var med på protesten i Göteborg utan de ordnade en egen protest i Varberg vid samma tid. Utöver dessa två protester ägde det även rum en i Lomma.

Manifestationen togs emot väl av de åskådare som fanns på kajen i Göteborg. De flesta som jag pratade med uttryckte stöd för yrkesfiskarna och ställde sig tveksamma till att bygga vinkraftverk på centrala platser för fisket. Enstaka besökare uttryckte skepsis mot storleken på GG 500 Vingaskär, Sverige största demersala trålare.

GG 500 Vingaskär

Båtarna som var med

Förutom GG 500 Vingaskär från Styrsö deltog GG 411 Orion och GG 537 Glittskär från Vrångö när det gäller södra skärgården. Dessutom GG 210 Vera C från Fiskebäck. Från norra skärgården deltog GG 73 Ingun, GG 108 Elisabeth, GG 781 Sandefjord och GG 105 Titania från Fotö liksom GG 181 Västerland och GG 30 Eros från Hönö, GG 773 Signora från Öckerö, GG 892 Strannefjord, GG 168 Tromsö och GG 200 Glittfors från Björkö samt GG 840 Svanen, GG 32 Tristan och GG 39 Rossö från Rörö i protesten.

GG 21 Zentha

Vidare deltog GG 707 Arkö och GG 976 Svanfors från Dyrön, GG 21 Zentha, GG 85 Rex och GG 765 Gideon från Rönnäng. Från norra Bohuslän var det tre båtar. LL 628 Atlantic från Grundsund, SD 278 Brattvåg från Nordkoster och SD 623 Dagny från Strömstad.

Processionen på väg ut igen

Med på protesten i Varberg var bland annat FG 37 Evelina, VG 11 Ranskär, VG 55 Ingarö, VG 95 Stjärnvik, VG 4 Asterix och VG 74 Almy, Totalt deltog 12 båtar i manifestationen i Varberg. Om Lomma har jag inte hittat några uppgifter.

Läs mer:

PS. Tidigare skrev jag att Hallandsfiskarna inte var med. Det var fel. De hade en protest i Varbergs hamn.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!