Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Västerland

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Västerland AB är ett fiskeriföretag på Hönö som äger den kombinerade trålaren och snurrevadsbåten GG 181 Västerland. Västerland AB är dotterbolag till Caspana Fiskeri AB. Dessutom har Västerland AB ett eget dotterbolag som de äger till 66%, Henning Fiskeri Hönö AB.

De troliga ägarna av Caspana Fiskeri AB verkar vara Kjell Sörensson och Ingemar Börjesson. Ägare av 34% av Henning Fiskeri Hönö AB är Christian Henning. Kjell Sörensson äger också Kjell Sörensson Fiskeri AB.

GG 181 Västerland är den enda svenska båt som är utrustad för fiske med snurrevad, i detta fall skotsk snurrevad som också kallas fly-shooter. Snurrevadsfiske anses skonsammare än bottentrålning för bottnarna och används främst för fiske av plattfisk som rödspätta men även annan bottenlevande fisk.

Västerland har huvuddelen av de svenska fiskemöjligheterna för rödspätta. Under 2022 landade de dock mest annan fisk som kolja, torsk, kummel och sej men även mycket rödspätta. Dessutom landade de en del räka, något mindre mängder rödtunga och vitling samt små mängder kräfta och makrill samt troligen också en hel del andra arter i små mängder.

Under den undersökta perioden fiskade GG 181 Västerland i huvudsak i Skagerak och Nordsjön, Viktiga hamnar vara förutom hemmahamnen också Göteborg och Hirtshals. Kanske också Skagen. I motsats till de andra svenska båtarna som huvudsakligen ägnar sig åt fiskfiske var Hanstholm ingen viktig hamn för Västerlannd.

GG 181 Västerland

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!