Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Ivarsson

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Två bröder, Per-Olof Ivarsson och Robert Ivarsson är ägare av Fiskeri AB Ingun på Fotö. Fiskeri AB Ingun har ett dotterbolag, Fiskeri AB Danafjord. Ytterligare en bror, Ingvar Ivarsson, äger Signora Fiskeri AB på Öckerö. Fiskeri AB Ingun äger räk- och fisktrålaren GG 73 Ingun medan kvotbåten GG 980 Danafjord ägs av Fiskeri AB Danafjord. Signora Fiskeri AB äger kräft- och räktrålaren GG 773 Signora.

Förutom de nu nämnda Ivarssons är en mer avlägsen släkting delägare i Arkö Fiske AB och en annan är delägare i Titania Fiskeri AB. Dessa två företag behandlas i andra artiklar.

GG 73 Ingun fiskade under den undersökta perioden i Skagerak och Nordsjön. Fisket var riktat mot både räka och fisk. De landade under 2022 huvudsakligen räka och sej men även en del torsk och kolja och mindre mängder kummel, rödspätta och rödtunga liksom en del andra arter. GG 980 Danafjord landade enbart så mycket räka som det behövdes för att behålla räktillståndet. Några AIS-data var inte tillgängliga för båten på Global Fishing Watch.

GG 773 Signora ägnade sig främst åt kräftfiske i Kattegatt och de södra delarna av Skagerak utanför Göteborgs skärgård. Men båten fiskade även räka utanför Kosteröarna i norra Bohuslän. Signora fiskar uppenbart med rist för inget annat än kräfta och räka landades under 2022.

GG 73 Ingun

GG 773 Signora

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!