LL 628 Atlantic AB – Olssons i Grundsund

LL 628 Atlantic AB är ett räk- och kräftfiskeföretag med bas i Grundsund på Skaftö i Bohuslän. Ägare av företaget är Lars-Johan Olsson och Henrik Ohlsson. De utgör också styrelsen tillsammans med Anne Helén som är suppleant. Hon är också sambo/fru till Lars-Johan Olsson.

Företaget äger två lite större fiskebåtar, räktrålaren LL 628 Atlantic på 202 bruttoton och kräfttrålaren LL 627 Atlas på 107 bruttoton. På deras egen hemsida finns också en tredje fiskebåt med men den har de sålt. Däremot hade den båten fiskemöjligheter år 2022 och de är därför också medräknade i nedanstående tabell. Nån i familjen Olsson, eller så handlar det om bolaget, äger också den lilla fiskebåten LL 629 Kotten på 7 bruttoton.

År 2021 omsatte LL 628 Atlantic AB nästan 13 miljoner SEK med bokförda tillgångar på 13 miljoner.

LL 628 Atlantic. Bild: LL 628 Atlantic AB

Fiskemöjligheter i Sverige 2022 i kg
LL 628 Atlantic AB
 • Räka Skagerak och Kattegatt, 78 500
 • Kräfta Skagerak och Kattegatt,  39 220
 • Räka norsk zon, 30 374
 • Sej Skagerak och Kattegatt, 16 032
 • Sej norsk zon, 6 081
 • Torsk Skagerak, 5 065
 • Rödspätta Skagerak, 4 220
 • Kolja norsk zon, 3 853
 • Kolja Skagerak och Kattegatt, 3 369
 • Torsk norsk zon, 1 520
 • Vitling Skagerak och Kattegatt, 1 271
 • Vitling norsk zon, 1 036
 • Torsk Kattegatt, 841

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!