Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Gröna Räkan

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Gröna Räkan AB är ett fiskeriföretag i Grebbestad som ägs av Eiwe Isaksson och Magnus Håkansson. Företaget äger två räktrålare, SD 62 Theres och SD 43 Helgoland samt den mindre trålaren SD 95 Mia som också är registrerad som utrustad för burfiske.

SD 62 Theres och SD 43 Helgoland används mest till räkfiske i Skagerak inklusive i Väderöfjorden i Kosterhavet där en ristförsedd liten enkeltrål med en bestämd storlek måste användas. Dessutom används båda båtarna även till kräftfiske. SD 95 Mia är i huvudsak en kvotbåt som bara landar så mycket räka och kräfta som behövs för att tillstånden ska kunna behållas.

De två större båtarna SD 62 Theres och SD 43 Helgoland landade bara kräfta och räka under 2022. Dessutom pyttelite fisk. Det tyder på att allt deras fiske sker med ristförsedd trål. Det mesta sker också innanför trålfiskegränsen  i indragsningsområden när det gäller kräfta och i Väderöfjorden när det gäller räka. Grebestad, Smögen och Hvaler verkar vara de främsta landningshamnarna.

SD 62 Theres

SD 43 Helgoland

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!