Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Zentha i Rönnäng

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Robert Gustafsson i Rönnäng på Tjörn äger de två fiskeriföretagen Zentha i Rönnäng AB och GG 1221 Singapore AB. Företagen äger räktrålarna GG 21 Zentha och GG 1221 Singapore.

GG 21 Zentha fiskade främst i Skagerak men också lite i Kattegatt under den undersökta perioden. I norr var det främst räktrålning och i söder kräfttrålning. Båten fiskade också en del i Kosterfjorden och Gullmarsfjorden där speciella små ristförsedda trålar måste användas.

För GG 1221 Singapore fanns det två olika AIS-registreringar under den aktuella perioden. GG 1221 Singapore fiskade främst i Kosterfjorden och angränsande områden nära kusten där räktrålning är tillåten om en liten trål försedd med rist används. Dessutom har båten tillstånd att fiska i Gullmarsfjorden men inget sådant fiske tycks ha bedrivits under den undersökta perioden. Förmodligen fiskade GG 21 Zentha på det tillståndet istället.

I huvudsak landade GG 21 Zentha räka och kräfta men även en del torsk. Dessutom landade de mindre mängder av många andra arter. GG 1221 Singapore landade nästan bara räka och ytterst lite kräfta. Strömstad, Smögen, Lysekil och Rönnäng är de hamnar som besöktes mest av GG 21 Zentha medan GG 1221 Singapore uteslutande tycks ha landat i Strömstad..

GG 21 Zentha

GG 1221 Singapore

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!