Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Gröna Räkan AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Gröna Räkan AB

Gröna Räkan AB är ett företaget som bildades 2020 och alltså ännu inte levererats sitt första årsbokslut. Några ekonomiska siffror finns inte tillgängliga men äger är Eiwe Isaksson i Långesjö och Magnus Håkansson som bor på landet en bit innanför Kämpersvik. Magnus Håkansson är ordinarie ledamot i styrelsen medan Eiwe Isaksson är suppleant. Ingen av dem har några andra uppdrag.

Företaget eller företagets ägare har trålarna SD 62 Theres på 75 bruttoton och SD 43 Helgoland på 35 bruttoton. Båda med Grebbestad som hemmahamn. Den sistnämnda är en kvotbåt, dvs en båt som inte behövs och egentligen inte används till fiske mer än att fiska den mängde som behövs för att behålla fiskemöjligheterna. Bägge båtarna har årliga fiskemöjligheter för framförallt kräfta och räka men även mindre fiskemöjligheter för fisk.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!