Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Vanguard

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. SD 622 Vanguard AB är ett fiskeriföretag i Havsstenssund som ägs av Jan och Henrik Thuresson som förmodligen är bröder. Företaget äger räktrålaren SD 622 Vanguard.

Under den undersökta perioden fiskade SD 622 Vanguard i Skagerak, däribland en del i Kosterhavets nationalpark med en liten ristförsedd trål. Landningar skedde i Havstenssund, Grebbestad och Smögen. Båten tycks också ha besökt Öckerö och Skagen.

Under 2022 bestod landningarna av räka, kräfta och torsk samt mindre mängder av andra fiskarter. För landningarna av fisk krävs att båten använder en påse på den ristförsedda räktrålens tunnel som normalt släpper ut fisken eller med en kräfttrål utan rist.

SD 622 Vanguard

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!