Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Midvåg

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Midvåg Fiskeri AB är ett fiskeriföretag i Skärhamn på Tjörn. Ägare är bröderna Ante och Tim Ottosson. Företaget äger trålaren GG 560 Osprey och den lilla fiskebåten GG 115 Midvåg.

GG 560 Osprey används i huvudsak till kräftfiske i Skagerak och Kattegatt. Då AIS-registreringarna hos Global Fishing Watch bara är sporadiska finns det ingen riktigt bra bild över var de fiskar utan bara en bild av var de fiskade under mindre delar av perioden.

Under 2022 landade GG 560 Osprey i huvudsak kräfta men även en del torsk och små mängder av andra fiskarter. De enda hamnar som finns noterade hos Global Fishing Watch är Skärhamn och Strandby men det betyder inte så mycket då AIS-registreringarna är mycket ofullständiga. GG 115 Midvåg landade lite hummer och förmodligen också krabba.

GG 560 Osprey

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!