Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Westerö

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Fiskeri AB Westerö och Provitulo AB är två fiskeriföretag på Hönö som ägs av Tomas Larsson. I Fiskeri AB Westerö delar han ägandet med Henrik Allan Alfredsson. De har omväxlande ägt ett antal båtar med namnet Westerö. Ibland GG 398 Westerö och ibland GG 359 Westerö.

Numera har de sålt de båtar de senast ägde, GG 398 Westerö och KR 210 Solana, till Gambia. Den sistnämnda använde de aldrig till fiske under den undersökta perioden medan den förstnämnda användes till kräftfiske och fiskfiske. Fisket bedrevs i huvudsak i Skagerak men till viss del också i Kattegatt.

Under 2022 landades främst kräfta men även torsk, kolja, en del sej och rödtunga samt mindre mängder rödspätta, kummel, vitling och andra arter. Förutom hemmahamnen besökte båten även Öckerö, Rönnäng, Smögen, Kungshamn, Grebbestad, Skagen och Hirtshals

GG 398 Westerö

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!