Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Ginneton

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Fiskeri AB Ginneton är ett stort pelagiskt fiskeriföretag i Fiskebäck som också bedriver demersalt fiske i Sverige. Ägare av företaget är familjen Claesson. Företaget äger kräfttrålaren GG 210 Vera C.

Under den undersökta perioden fiskade GG 210 Vera C huvudsakligen i Kattegatt men också i Skagerak.  Hamnar som besöktes var bland annat Kungshamn, Öckerö, Fiskebäck, Göteborg, Donsö, Skagen och Rönnäng.

Landningarna under 2022 bestod i huvudsak av kräfta samt mindre mängder torsk och kolja samt små mängder av flera andra arter.

GG 210 Vera C

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!