Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – Midvåg Fiskeri

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

Midvåg Fiskeri AB

Midvåg Fiskeri AB är ett företag i Skärhamn som ägs av bröderna Ante och Tim Ottosson. De är också de enda ordinarie styrelseledamöterna med sin mor Pia Ottosson som suppleant. Tim Ottosson är dessutom styrelseledamot i Sveriges Fiskares PO och styrelsesuppleant i Ideella föreningen Tjörnfiskarna med firma Rönnängs Fiskhamn.

Företaget äger trålaren GG 560 Osprey på 50 bruttoton och GG 115 Midvåg (kan eventuellt vara ägd av bröderna personligen) på 3 bruttoton. GG 560 Osprey används till kräftfiske och det är en av de båtar som landar mest kräfta. Förutom fiskebåten har Midvåg Fiskeri också en minimal ismaskin installerad på övervåningen i sin sjöbod som via ett rör från sjöboden till båten ploppar ner isbitar i Ospreys lastrum med jämna mellanrum. Ismaskinen tycks vara bröderna Ottossons egen konstruktion.

GG 560 Osprey

2019 omsatte Midvåg Fiskeri AB 6,4 miljoner SEK och gjorde en vinst på drygt 100 000. De bokförda tillgångarna var 9,2 miljoner SEK varav nästan 8 miljoner i fiskebåtar och utrustning. Företaget har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk men de finns inte upptagna i bokföringen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!