Felaktiga beräkningar av hur mycket av svensk sjömat som går till konsumtion

Av den fisk som fångas av svenska fiskare så beräknas 40% gå till konsumtion i Sverige och 60% till konsumtion utomlands, fiskmjöl, fiskolja och foder. Det sistnämnda kallas i beräkningarna bara för foder. Det är felaktigt. Det mesta går till Läs mer…

Skarvar påverkar både fisk och fiske

De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar, enligt Maria Ovegårds doktorsavhandling från SLU. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps Läs mer…

Känslan styr dig vid fiskdisken

Systemekologen Malin Jonell vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet, Campus Gotland har tillsammans med kollegor stått i varuhus i Stockholmsområdet och delat ut 500 frågeformulär till de som handlat fisk och skaldjur. – Vi ville veta vilken kunskap svenska konsumenter Läs mer…