Torsken och skarpsillen i Östersjön

Vuxna och stora torskar lever på skarpsill och kanske också i viss mån på småsill. Torskyngel lever på zooplankton av en art som missgynnas av sött vatten, varmt vatten och syrebrist. Läs mer…

Klimatet är huvudorsaken till minskande syrehalter i Bottenhavet

Syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan 1970-talet, en minskning som accelererat från 1990. För att ha möjlighet att åtgärda denna försämring i den marina miljön är det nödvändigt att identifiera orsakerna till denna syreminskning, eftersom olika orsaker kan kräva olika Läs mer…