Antalet fiskare och fiskebåtar måste minska

80% av fiskbestånden i Europa är överfiskade. Det betyder att antalet fiskare och fiskebåtar i Europa måste minska. Det betyder att antalet fiskebåtar och fiskekapaciteten i alla länder måste minska. Det betyder att det måste bli färre fiskare i Sverige såväl som i Danmark.

Erfarenheten visar att det bara finns ett sätt att minska fiskerikapaciteten och fiskeflottan som fungerar. Införande av individuella nyttjanderätter för fiskkvoter. ITQ. Individuella överförbara kvoter. Det infördes i det pelagiska fisket i Sverige år 2009. Antalet pelagiska båtar halverades. Det ledde också till en koncentration till ett fåtal fiskeriföretag. Ett fåtal lönsamma fiskeriföretag som inte är beroende av bidrag istället för ett fåtal olönsamma fiskeriföretag som var beroende av subventioner från myndigheter.

EU:s nya fiskeripolitik, som inte handlar om hårdare regler som DN skriver utan om friare regler, har tagit fasta på att ITQ fungerar och det ska nu införas även inom allt annat fiske inom EU. I Danmark är det infört i allt fiske och den danska fiskeflottan minskar i rask takt. Men det småskaliga kustfisket kan enligt EU-reglerna undantas och speciella regler kan gälla för detta. Däremot kan knappast det svenska räkfisket, det delvis storskaliga fisket efter kräfta med bottentrål eller det svenska torskfisket undantas. Det är också fisken som dras med överkapacitet och lönsamhetsproblem. Den svenska räkkvoten är hälften av Danmarks. Men det finns mer än 60 båtar som fiskar räkor i Sverige jämfört med strax över 10 i Danmark. Det är uppenbart att den svenska räkflottan är för stor vilket leder till en fiskeripraxis som är allt annat än bra.

Att ITQ införs i räkfisket och torskfisket kommer att förändra läget radikalt. Många fiskare kommer att slås ut. Antalet fiskebåtar kommer sannolik att bli mindre än hälften av dagens. Inom torskfisket kommer effekterna att bli mindre. Där har redan en viss koncentration skett. Det finns idag 1 400 fiskare med yrkesfiskarlicens. Henrik Loveby från Yrkesfiskarna räknar med antalet kommer att minska till cirka 1 000. Samtidigt är det så att alla som arbetar på en fiskebåt inte behöver ha yrkesfiskarlicens. Det finns alltså egentligen fler fiskare än 1 400.

Det är också så att fler svenskägda fiskebåtar med svenska besättningar fiskar under andra länders flagg. Framförallt dansk flagg, men även finsk, tysk och polsk. Det gäller främst pelagiska båtar men också räkbåtar. Dessa kommer knappast att påverkas av förändringarna så minskningen av antalet fiskare är kanske egentligen lite mindre rent andelsmässigt än vad som framgår av officiella siffror.

EU:s regler och ITQ är dock inte problemet för kustfisket som DN tycks tro. Det småskaliga kustfisket kan undantas och kommer sannolikt att undantas från ITQ. Problemet för kustfisket är istället all byråkrati och pappersexercis.

Kustfiske

Kustfiskebåt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Antalet fiskare och fiskebåtar måste minska”

Kommentarer är stängda.