Loddafisket gör slut på isländsk strejk

I nästan två månader har de anställda på isländska fiskbåtar strejkat. Strejken har nu tagit slut efter att arbetsgivare och fackföreningar kommit en överens. Troligen har den stora loddakvoten i år varit det som lett till att de stridande parterna till slut kunnat komma överens. Utan en snabb överenskommelse hade det inte blivit nåt loddafiske.

Lodda

Kvoten för lodda har i år tredubblats jämför med de preliminära siffror som presenterades i januari:

Ministeren for Fiskeri har besluttet at øge denne sæsons lodde kvote til 299.000 tons, hvoraf ca. 196.000 tons går til den islandske flåde. Det store Islandske fiskeri HB Grandi har 18% af den islandske loddekvote, hvor 5,3 procent af kvoten er tildelt specifikt eller omkring 10.000 ton. Det islandske Fiskeri HB Grandi:s andel bliver 33,423 tons.

Dette er væsentligt højere end kvoten som Havforskningsinstituttet havde anbefalet den 25. januar i år, hvor anbefalingen kun lød på 57.000 tons. Men grundet ydre forhold som vejret og havisen, fik man iværksat endnu en ekspedition og måling af loddebestanden. Denne faldt noget mere heldig ud, da prøvefiskeriet her indikerede en bestand på 815.000 tons.

Korrigeret for usikkerheder og for prædation af torsk, kuller og sej, er Havforskningsinstituttets rådgivning nu ændret til 299.000 tons.

Av det som går till andra länder går en hel del till norska fiskebåtar som fått över 19 000 ton i tillägg till de 5 000 ton de hade initialt:

Av den opprinnelige norske delen av kvoten er det nå knappe 5 000 igjen pluss da de 19 360 tonnene som norske fartøy nå kan fiske etter kvoteøkningen.

– Økningen til hvert fartøy er på 50% og det vil nok som sagt gi seg litt utslag på priser fremover, men vi håper at flåten greier å fiske restkvantumet i den uken som er igjen før fisket stenges 22 februar, sier Garvik

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

Huvuddelen av kvoten på lodda går till Norge

När det gäller kvoten på lodda i Nordatlanten runt Island så är grundfördelningen 81% till Island, 11% till Grönland (6 200 ton) och 8% till Norge (4 560 ton). I slutändan, efter byten, så får dock Norge 40 000 ton av totalkvoten på 57 000 ton. Anledningarna är flera.

Lodda

Grönlands kvot på lodda överlämnas normalt till EU. Av årets kvot på 6 200 ton överlämnas 4 440 ton till EU. Denna byts sedan i huvudsak bort till Norge i utbytte mot annan fisk. Av den isländska kvoten byts 31 165 ton bort mot torsk, detta bl.a. i enlighet med det så kallade Smutthålsavtalet. Island får torsk och Norge får lodda. Slutresultatet är att Norge får ungefär 40 000 ton lodda att fiska, Island får cirka 15 000 ton och Grönland ungefär 2 000.

Lodda är en liten pelagisk fisk som främst fiskas med snörpvad och för användning i fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Bestånden förändras väldigt snabbat och kraftigt mellan olika vilket också får konsekvenser för fisket.

Lodda har upprepade gånger överfiskats. Detta gäller båda de bestånd som finns, det i Nordatlanten kring Island och det i Barents Hav.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Loddefisket vid Island – bra för Norge, dåligt för Island

Det norska loddefisket vid Island har gått bar i början av 2016. Total har 55 norska båtar deltagit i fisket och i början av februari hade 21 av dem redan fiskat upp sin kvot.  Det norska loddefisket har med andra ord gått bra. Den 8 februari hade norska båtar landat 25 100 ton av en total kvot på 58 000 ton i isländska vatten. Huvuddelen av den norkfångade loddan har landats och sålts för konsumtion och inte till industriändamål.

Lodda

Lodda

Islänningarna tycks däremot inte ha brytt sig om att fiska lodda för egen del då de bara landat 1 500 ton under januari. Istället har islänningarna fiskat blåvitling. Totalt har de landat 28 965 ton blåvitling under januari 2015:

The total catch of Icelandic vessels was nearly 74,000 metric tons in January 2016, down 20% year-on-year.

During the last 12 months though, total catch has increased by 17%.

In January, capelin was the chief species in which landings fell, with landings of just 1,500t in 2016; down 97% from the 45,92t in 2015.

Icelandic vessels had luck with blue whiting instead though, with January landings up 198% to 28,965t.

Blåvitling (Kolmule)

Blåvitling (Kolmule)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Sommarloddefisket vid Island och Grönland

I maj kom Norge, Island och Grönland överens om loddefisket. Totalt kom de överens om en preliminär totalkvot på 300 000 ton varav sommarfisket omfattade 24 000 ton för Norge, 33 000 ton för Grönland och 143 000 ton vid Island. Inget sommarfiske kommer dock att tillåtas i isländska vatten.

Fiskeperioden för lodda är slut i februari och slutlig TAC (totalt tillåten fångst) verkar ännu inte bestämts. Norge har rätt att fiska hela sin kvot av lodda i isländsk zon, men där får bara finnas maximalt 25 norska fiskebåtar samtidigt. På samma sätt har Island rätt att fiska hela sin kvot av lodda i Jan Mayens ekonomiska zon.

Norge har en preliminär totalkvot på 75 176 ton för 2015/16 varav 44 000 ton kan fiskas i Grönlands ekonomiska zon. Vid Grönland fiskas lodda på sommaren och för närvarande är en norsk båt, N 300 DA Åkerøy II, i grönländska vatten för att pröva lyckan. Många norska båtar har dock tillstånd att fiska i grönländska vatten. Även dansk båtar brukar delta i loddefisket vid Grönland på sommaren. Den enda pelagiska danska båt som för närvarande verkar finns i grönländska och isländska fiskevatten är HG 333 Isafold.

ND 300 A Åkerøy II

ND 300 A Åkerøy II

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Norska kustfiskare kritiska till loddefiske i norr

Norges Kystfiskarlag och Fiskarlaget Nord är starkt kritisk till att loddefiske tillåtits i Barnets Hav och vid Finnmarkskusten detta år. De menar att Havforskningsinstituttet har fel i sin bedömningar av storleken på beståndet och att den begränsade storleken på den lodda som fiskats bevisar att beståndet är mindre än vad forskningen hävdar. De är också mycket rktiska till att beslutet om loddakvoten blev att det skulle gå att fiska 120 000 ton lodda trots att ICES bara rekommenderade 6 000 ton:

– Årets loddefiske har vist at de begrensede forekomster av lodde har bestått av små lodde, og dette sammen med ulike andre forhold har resultert i at en liten andel av kvoten er levert til konsumanvendelse, heter det i en pressemelding.

Fiskarlaget viser til at de allerede i fjor advarte mot loddefisket i dagens størrelsesorden. I innspillet til reguleringer av fisket i 2015 uttalte styret i Fiskarlaget Nord:
«Fiskarlaget Nord er noe overrasket over at den Norsk/Russiske fiskerikommisjonen satt loddekvoten for 2015 til 120.000 tonn mens forskernes anbefaling var 6.000 tonn ……….

…………Det har over en årrekke vært presisert fra Fiskarlaget Nord at fisket etter lodde primært må være et konsumfiske».

– Burde vært spart

Fiskarlaget Nord registrerer at Havforskningsinstituttet mener at årets dårlige tilgjengelighet av lodde, samt at lodda er små, ikke indikerer at bestanden er lav. Denne vurdering stiller Fiskarlaget Nord seg kritisk til.

Norges Kystfiskarlag har begärt att fiskeriministern omedelbart borde stoppa loddafisket, men så långt vill inte Fiskarlag Nord gå.

Lodda

Samtidigt rapporterar Sildesalgslaget bra fångster av lodda så frågan är om kustfiskarna i Norge verkligen har rätt om att loddabestånden är mindre än vad myndigheterna anser. Förra veckan var enligt Sildelaget mycket bra vad det gäller loddefisket:

My dårligt vær i første del av uken hemmet loddefiske. Allikevel fikk vi vinterens beste uke i nord med 13.400 tonn lodde innmeldt. Av dette kvantum er 9.700 t omsatt til konsum og 3.700 t til oppmaling.

Fisket har foregått på to områder. Et hovedområde mellom Lopphavet og Fugløybanken, samt et felt nordøst av Sørøya. Lodden i det vestligste område er mer egnet til konsum, i hovedsak rognpressing, da innslaget av rognmoden holodde er rundt 50 %.

Lenger øst har fangstene i hovedsak bestått av fakslodde og dermed ikke konsumvare i samme grad.

Prisene til konsum har variert fra kr 2,21 som lavest til knappe kr 3,50 som høyeste pris. Snittet for hele uken ligger på kr 2,64.

Til oppmaling ligger prisene fra minstepris kr 1,64 og opp til kr 1,70 som høyest.

Det gjenstår fortsatt 23.100 t av årets kvote på knappe 72.000 t. og vi trenger en uke med gode værforhold og god tilgjengelighet av lodde om vi skal komme i mål med kvoten til påske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,