Bara västkustfisket lyckas rekrytera nya unga fiskare

Enligt rapporten Var är det lönt att fiska? från Agrifood är yrkesfiskarna på västkusten betydligt yngre igenomsnitt än yrkesfiskarna i resten av landet. Västkustfiskarna är dessutom mycket oftare heltidsfiskare än i resten av landet. Det är delvis en följd av Läs mer…

Advertisements

Svenskt fiske olönsamt

I en EU-rapport om europeiskt fiske konstateras att utvecklingen går åt rätt håll. Fisket är lönsamt och det blir allt bättre samtidigt som antalet hållbart fiskade bestånd blir allt fler. Men det finns undantag från den rådande trenden. Framförallt gäller Läs mer…

Ökad avreglering inom det norska fisket på gång

Regleringarna i det norska fisket är idag, när det ses utifrån, ganska komplicerade. I praktiken finns det överförbara kvoter, med det finns maxtak i form av så kallade basiskvoter för hur stora kvoter en enskild båt får ha. Lika lite Läs mer…

Fiskeriverksamhet måste vara lönsam

Om en fiskare ska ägna sig åt fiske på heltid krävs att det också går att leva på fisket. Fisket måste med andra ord ge tillräckligt för att betala löner och ge ett visst överskott som kan användas till nyinvesteringar. Läs mer…