Bara västkustfisket lyckas rekrytera nya unga fiskare

Enligt rapporten Var är det lönt att fiska? från Agrifood är yrkesfiskarna på västkusten betydligt yngre igenomsnitt än yrkesfiskarna i resten av landet. Västkustfiskarna är dessutom mycket oftare heltidsfiskare än i resten av landet. Det är delvis en följd av Läs mer…

Advertisements

Problemen med överförbara fiskerättigheter

Det finns några generella och grundläggande påståenden som är helt centrala för kritiken av fiskeriförvaltningssystem baserade på överförbara fiskerättigheter oavsett om dessa rättigheter är individuella, fartygsbaserade, gruppbaserade, statligt förvaltade, privat förvaltade eller gruppförvaltade. Det är att systemen leder till koncentration av fisket Läs mer…