Linnea Engström vilseleder om fiskimport

Linnea Engström är miljöpartist och EU-parlamentariker med ansvar för fiskefrågor. Hon har skrivit ett inlägg på sin blogg/hemsida med ett i huvudsak bra innehåll. Problemet är dock att hon knyter IUU-fiske och olagligt fånga fiske till EU:s import av fisk. Läs mer…

Advertisements

WTO vill avskaffa subventioner till fisket

Inom ramen för arbetet med FN:s miljömål, Agenda 2030, har WTO som mål att avskaffa sådana subventioner till fisket som de anser vara skadliga. Med det menas subventioner som bidrar till överkapacitet, överfiske och IUU-fiske i enlighet med FN:s miljömål SDG Läs mer…

Olyckligt beslut om säljakt i WTO

När EU införde ett förbud mot handel med sälprodukter infördes samtidigt ett undantag, som gjorde det möjligt att fortsätta sälja svenska sälprodukter. Gårdagens WTO-dom hotar möjligheten att ta tillvara sälar och strider mot etiken i all jakt menar Svenska Jägareförbundet. Läs mer…

Handelsförbudet för sälprodukter borde tas bort

EU förbjuder handel med sälprodukter. Samtidigt är det ingen tvekan om att licensjakt på säl vore rimligt i Sverige och Danmark. Sannolikt också i Finland. Hur det är i andra EU-länder vet jag inte. Det går dock inte att får Läs mer…

Färöiskt överfiske till WTO

Inlägg nr 5 av 5 i serien Fiskkrig och överfiske

Inlägg nr 5 av 5 i serien Fiskkrig och överfiskeFäröarna har beslutat att gå till Världshandelsorganisationen (WTO) för att bli kvitt EU-sanktioner. Sanktionerna finns för att Färöarna i praktiken ägnar sig åt överfiske, rovfiske av sill och makrill.  Något som Läs mer…