Omfattande fusk i svenskt räkfiske

I rapporter och skriverier om räkfisket i Skagerak så brukar det stå att norska fiskare antagligen kastar ut lika mycket räkor som danskarna gör, dvs ingen olaglig uppgradering förekommer och det som kastas ut är lus, dvs de minsta räkorna som inte går att använda till nånting. Sanningen är att det i det norska räkfisket kastas ut lika mycket som i det svenska räkfisket om vilket alla rapporter skriver att olaglig uppgradering förekommer.

I det danska räkfisket så uppgraderas det inte utan allt som fångas förutom lusen landas. Danska landningar är ungefär 70% råräka för industrin (räräkor är mindre än kokräkor) och 30% kokräka för direktkonsumtion. Svenska landningar är cirka 70% kokräka och 30% råräka trots att danskt och svenska fiske bedrivs i samma områden, med samma redskap och likartade fiskebåtar.

Svenskarna fångar alltså med all sannolikhet räkor med samma fördelning som danskarna, men när de landar i hamn så har de gjort sig av med huvuddelen av räkorna. Rimligen betyder det att svenskarna kastar ut 55 procent av allt de fångar. Fångar de 100 kilo så är det 70 kilo råräka och 30 kilo kokräka. För att landa cirka 70% kokräka och 30% råräka så måste det bli ungefär 30 kilo kokräka och cirka 15 kilo råräka. Totalt 45 kilo. Ungefär 55 kilo slängs alltså överbord mellan fångst och landning.

Sverige har en total räkkvot på cirka 1 500 ton i Norska rännan och Skagerak. För att fiska denna kvot med de landningar som Sverige har så fiskas i själva verket omkring 3 300 ton räkor på ett år. 55 procent av detta, 1 800 ton, dumpas på grund av uppgradering vilket ger en landad fångst på 1 500 ton. Nu är dessa beräkningar något schablonmässiga, men nivåerna i stort stämmer ändå. Svenska räkfiskare dumpar (slänger ut i havet) alltså lika mycket eller mer användbara och ätbara räkor som de landar.  Svenska fiskare fiskar som det verkar i själva verket dubbelt så mycket räkor som de får lov att fiska.

Fusket i det norska räkfisket i Skagerak och norska rännan är av allt att döma av samma omfattning som i det svenska räkfisket. Men eftersom den norska kvoten är enorm mycket större än den svenska handlar det norska räkfisket om mycket större mängder räka och innebär ett omfattande rov- och överfiske på räkor i Skagerak och norska rännan vilket jag ska återkomma till i ett annat inlägg. Jag ska också återkomma till svenska myndigheters passivitet i ett läge när svenska räkfiskare har ett förslag på hur vissa av problemen i räkfiket ska lösas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,