Fiske i Danmark och Sverige där tveksamheter kan förekomma

Det finns ett antal fisken i olika havsområden runt Danmark och Sverige där tveksamheter och olagligheter sannolikt existerar. En del av problemen har troligen funnits i årtionden, andra är relativt nya och varierar dessutom med kvoternas upp- och nedgång. En del av problemen kräver bättre kontrollmöjligheter och effektivare fiskerikontroll, andra kan lösas genom avreglering av fisket och införande av eget ansvar hos yrkesfiskarna i form av sälj- och köpbara fiskerättigheter.

Danskt tjuvfiske i Kattegatt och Öresund – I Kattegatt fiskar dansk trålare regelbundet i det område som stängts för torskfiske med bottentrål. Men det är inte allt. I flera årtionden anses danska trålfiskare från Gilleleje ha tjuvfiskat i Öresund på områden där trålning är förbjudet. Även små båtar borde ha VMS och den danska och svenska fiskerikontrollen i området måste bli effektivare och bättre.

Danskt kräftfiske – I Danmark fiskas havskräfta (jomfruhummer) enbart med så kallad SELTRA-trål. Det innebär att bifångsterna är omkring 70% av totalfångsten och består huvudsakligen fisk av olika slag. Det går inte att fiska kräftor med SELTRA-trål utan att få stora mängder fisk. Ändå finns det danska kräfttrålare som inte har några fiskkvoter och som inte landar några större mängder fisk. Det är uppenbart att allt inte står rätt till i detta fiske. Det borde inte vara tillåtet att fiska kräfta utan att också ha fiskkvoter. Dessutom borde även danska yrkesfiskare använda kräfttrålar med rist.

Svenskt räkfiske – I det svenska räkfisket finns det närmare 50 båtar som ska dela på en kvot som är häften av den danska kvoten. Många av båtarna är dock små och fiskar i Kosterfjorden och Gullmarsfjorden. Egentligen finns 62 tillstånd, men några båtar är uppköpta av andra så att det verkliga antalet som fiskar är färre än 62. Den danska kvoten fiskas av färre än 10 båtar, alla stora båtar. Den svenska, mycket mindre, kvoten i Skagerak fiskas av betydligt fler båtar. Antalet båtar är alltså alldeles för många i förhållande till den svenska kvoten. Det finns en kraftig överkapacitet vilket ger olönsamhet som bäddar för oegentligheter. Antalet räktrålare i den svenska fiskeflottan måste minska för annars kan problemen med olagliga utkast och uppgradering inte åtgärdas. Enda sättet att snabbt minska antalet räktrålare är genom att införa permanenta sälj- och köpbara fiskerättigheter.

Torskfisket i Östersjön – Numera råder landningsskyldighet i torskfisket i Östersjön. Men det går sannolikt inte till på rätt sätt i fisket ändå. Det fångas mer småtorsk än vad som landas. Något som betyder att olagliga utkast förekommer. Grunden för detta är att det finns en överkapacitet i fisket som gör att fisket till stor del är olönsamt. Olönsamhet eller begränsad lönsamhet innebär ett incitament för att kasta ut småtorsk för att kunna fiska mer stor torsk. Även i torskfisket i Östersjön behöver antalet fiskebåtar minska. Enda sättet att snabbt genomföra en nödvändig minskning är genom att införa permanent sälj- och köpbara fiskerättigheter.

Nederländskt och belgiskt bomtrålsfiske i Skagerak – enligt danska fiskare så fiskar nederländska bomtrålare i Skagerak i stor utsträckning utan att de har tillräckliga kvoter i området. De danska yrkesfiskarna menar att de nederländska och belgiska båtarna skriver fångsterna som fiskade i Nordsjön trots att de är tagna i Skagerak. De AIS-noteringar och landningsuppgifter jag kunnat ta del av tyder dock inte på att de förekommer nåt större belgiskt och nederländskt fiske  i Skagerak men det går ju att fiska utan AIS-en påslagen. Problemet kan klarläggas, kartläggas och åtgärdas genom bättre fiskerikontroll.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!