Vilka är kvotkungarna i Danmark?

Med kvotkungar menas i den danska debatten de pelagiska fiskare som dominerar ägandet av fiskerättigheterna i det pelagiska systemet (IOK-systemet) vilket innebär de som fiskar sill, makrill, blåvitling, brisling (skarpsill), tobis, sperling (vitlinglyra), hästmakrill (taggmakrill) och havgalt (trynfisk) för konsumtion (sill, makrill, lite av blåvitlingen) eller tillverkning av fiskmjöl och fiskolja (brisling, tobis, sperling, blåvitling, hästmakrill, havgalt och sill från Östersjön).

I detta fiske så finns det klara stordriftsfördelar då priset per kilo är lågt och det fångas stora mängder. Därför domineras fisket av stora och få båtar. Sammantaget finns det nåt 100-tal båtar som ägnar sig år den här typen av fiske. Av dessa är det 16-17 företag med ett 40-tal fiskebåtar som dominerar innehavet av fiskerättigheter och ett 20-tal företag med sammanlagt omkring 50 båtar som dominerar själva fisket. Det finns många båtar som inte har egna fiskerättigheter (eller inte tillräckligt med egna) utan fiskar på hyrda kvoter.

Kvotkungarna, hemort: företag

 • Henning Kjeldsen, Skagen (plus Thyborøn/Hanstholm): Gitte Henning A/S, August A/S, Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS, Nordstrand Fiskeri ApS, HG 352 Polaris ApS (de två sista ägda av frun Birthe Kjeldsen), Lynge Fiskeri ApS (formellt ägt av Lindy Lynge) och Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS (formellt ägt av Kim Folmer Pedersen)
 • Familjen Johansson, Rörö (Skagen): Astrid Fiskeri A/S
 • Gullak Madsen, Hirtshals: Rederiet Ruth A/S
 • Familjen Magnusen, Hirtshals: Asbjørn ApS
 • Familjen Tindskard, Hirtshals: TN Hirtshals ApS, P/R Beinur
 • Familjen Niels Jensen, Hirtshals: P/R HG 333 Isafold
 • Familjen Ryberg, Rörö (Skagen/Thyborøn): Themis Fiskeri A/S, Themis Fiskeri AB filial
 • Flemming Pedersen, Esbjerg: Cattleya A/S
 • Familjen Rasmussen, Hanstholm: Lingbank Fiskeri ApS, Lingbank Baltic ApS
 • Familjen Claesson, Fiskebäck (Skagen): Gifico ApS
 • Niels Arne Hounisen, Esbjerg: Jette Kristine E 727 ApS
 • Familjen Bryngelsson, Fotö (Grenå): Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 • Familjen Knak, Thyborøn: P/R L 673 Meilsø, P/R Hallingsø
 • Familjen Langer, Thyborøn: Brdr. Langer A/S
 • Familjen Koppernæs, Ålesund (Thyborøn): TripleNine Group (Fiskeriselskabet 2bis ApS)
 • John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn: Enskild firma (person), P/R S 229 Maria Hametner,

De ovan nämnda 16 är de företag som innehar flest fiskerättigheter inom IOK-systemet. Några av dem har främst fiskerättigheter för tobis, brisling och sperling och bedriver fiske enbart under delar av året som exempelvis John Anker Hametner Larsen och familjen Knak. De hyr i allmänhet också in fiskerättigheter.

Några fiskar främst på inhyrda fiskerättigheter, men har vissa fiskerättigheter innebär att de hamnar på listan, det gäller exempelvis familjen Claesson (Gifico ApS). Ungefär hälften av de nämnda fick ursprunglig tilldelning medan hälften köpt in sig senare. TripleNine har bara en kvotbåt och ingen båt som fiskar aktivt.

Henning Kjeldsen är den enskilt största innehavaren av pelagiska fiskerättigheter och troligen den ende som är i närheten av att äga 10% eller mer av fiskerättigheterna. Det är också den ende till vilken bulvanföretag kan kopplas.

Familjerna Johansson och Claesson har också stora pelagiska fiskerättigheter i Sverige där de också har demersala fiskerättigheter medan norska Koppernæs (Triple Nine) har fiskerättigheter i Namibia och Chile samt sannolikt också i Mauretanien.

När det gäller själva fisket tillkommer fler familjer som har mindre fiskerättigheter eller inga fiskerättigheter alls utan i huvudsak fiskar industrifisk genom att hyra in fiskerättigheter.

Stora pelagiska fiskare/fiskeriföretag utan större fiskerättigheter

 • Familjen Andersson, Vrångö (Grenå): Odeskar Fiskeri A/S
 • Familjen Jansson, Donsö (Thyborøn): Christer og Lennart Fiskeri ApS
 • Finn Christensen,Thyborøn: Mindbo ApS
 • Familjen Ruby, Thyborøn: P/R Olga Ruby
 • Conrad Hviid & Niki Andersen, Thyborøn: P/R Helle Ronny L 854
 • Familjen Kloster, Thyborøn: P/R Michelle Jasmine
 • Hovgaard Schmidt, Thyborøn: P/R Lonny Hedvig

I det demersala fisket (FKA-systemet) finns också några företag med stora fiskerättigheter och i vissa fall bedriver de även ett mindre pelagiskt fiskeri. Dessa företag kan också sägas vara kvotkungar och värdemässigt har de i flera fall fiskerättigheter som är värt mer än vad en del pelagiska fiskeriföretag har. Detta då fiskerättigheter för industrifisk inte är värda speciellt mycket. av de stora pelagiska yrkesfiskarna är det bara Henning Kjeldsen, Gullak Madsen och familjen Tindskard som är verksamma i det demersala fisket. Kjeldsen är den enskilt största innehavaren av demersala fiskerättigheter.

Stora demersala fiskare (sannolikt inte helt komplett)

 • Dan Baatz Nielsen, Hanstholm: Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • Finn Leonhard Svendsen, Brian Bjarke Rasmussen och Svenn Anker Gasberg Grønkjær, Hanstholm: Ny-Kingfisher ApS
 • Familjen Kjærsgaard, Hirtshals: Kjærsgaard Hirtshals A/S
 • Familjen Rom, Thyborøn: Karen Nielsen ApS, P/R L 56 Anna-Lise och P/R HM 340 Camilla
 • Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen, Nexø: P/R Ocean Laura, P/R Freja och P/R Ocean Freja
 • Jan Nicolai Hansen, Hanstholm: J.H.K. Hanstholm ApS och Karbak ApS
 • Familjen Sand och Allan Vestergaard, Hanstholm: Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • Familjen Vendelbo, Hanstholm: Cyrano II ApS, Fiskeriselskabet Hesselø ApS, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, P/R Kirstine Vendelbo
 • Henrik Verner Terpet, Skagen: S 386 Casilo ApS
 • Tamme Bolt, Thyborøn: Aaltje Postma L 757 ApS
 • Aaldert Zwaantinus Dekens, Thyborøn: Amy ApS
 • Familjen Kloster, Thyborøn: P/R St. Anthony
 • Kurt Adsersen, Hvide Sande: Enskild firma, P/R Anette Helene

Kristian Barslund Jensen är dessutom störste innehavare av fiskerättigheter för räka i Kanada och dessutom storfiskare på internationellt vatten i Nordatlanten och kring Grönland.

Totalt handlar det alltså om att ett 40-tal yrkesfiskare/fiskeriföretagare/familjer är de största innehavarna av fiskerättigheter i det danska fisket. De har omkring 80 fiskebåtar totalt som ägs av cirka 60 företag. Dessutom har vi kollektiv som också äger mycket stora fiskerättigheter i det demersala fisket, för torsk äger de tillsammans mer än Henning Kjeldsen. De största av dessa kollektiva företag är Thorupstrand Kystfiskelaug ApS, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, Hvide Sande Puljefiskeri ApS och Thorsminde Puljefiskeri ApS. Men det finns fler såsom Hanstholm Puljeselskab ApS och Kvoteselskabet Hirtshals af 15. Januar 2007 A/S. Dessa representerar i sin tur cirka 50-60 yrkesfiskare och båtar.

Läs mer:

Läs mer om vilka som fiskar pelagiskt:

Läs mer om vilka som fiskar demersalt:

Läs mer om vilka som innehar de pelagiska fiskerättigheterna:

Kälor: Dansk Skibsregister, proff.dk, Landbrugsstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!