Søren Jacobsen från FSK snackar en massa skit

Med anledning av det nya fiskeriavtalet som beslutats i danska folketinget menar Søren Jacobsen från Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) att det kommer att innebära mer liv i de danska fiskehamnarna då så kallade kvotkungar nu tvinga sälja fiskerättigheter (kvoter). Det är ett otroligt dumt påstående. Dessutom felaktigt. Men inte nog med det. Han snackar skit även på andra sätt:

– Det har haft store konsekvenser, siger han og nævner, at et stort antal fiskerihavne er lukket, og at det har været svært for unge mennesker at komme ind i fiskeriet. Han tror på, at den nye aftale vil betyde en opblomstring på de danske havne.

– Vi kommer til at opleve flere levende fiskerihavne rundt omkring i Danmark og chancer for at få en dagfanget fisk, siger han.

Hans förhoppningar och tankar är bara dumheter. Det nya fiskeriavtalet kommer i stort sett att inte påverka de så kallade kvotkungarna alls. Med ett viktigt undantag, Henning Kjeldsen, som påverkas kraftigt. En del av de andra påverkas marginellt, men det beror lite på hur avtalet hanterar fiskarter som trynfisk (havgalt), taggmakrill (hästmakrill), blåvitling och vitlinglyra (sperling). Några har FKA-rättigheter som de nu får sälja (exempelvis Tindskard, Madsen och Hametner-Larsen)

I media såg det först ut som om ett småskaligt fiske skulle drabbas hårdast av det nya fiskeriavtalet, nämligen det danska räkfisket i Skagerak och Nordsjön. Men så blir det inte då räkfisket är undantaget från uppsägelser av dispenser, tillåtelser och avtal. Däremot påverkas andra företag som har stora demersala fiskerättigheter (FKA) som exempelvis Tamme BoltNy-Kingfisher ApSKjærsgaard Hirtshals A/S och familjen Vendelbo av det nya avtalet.

Andra företag som skulle kunna påverkas kraftigt av det nya avtalet är Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS och andra liknande ”Kvoteselskab” eller ”Puljefiskerier” som inte klarar infiskningskravet på 25% och inte klarar kravet på att bara 75% av fisken får hyras ut. Det finns dock en diskussion i avtalet om att det ska göras undantag för kollektivt ägda företag (minst 7 ägare där ingen har över 50% av ägandet) som bara hyr ut till medlemmar. Dessa företag är ofta de stora ägarna av så kallade kvotjollar. Andra företag och yrkesfiskare som påverkas av dessa regler är bl.a. Fiskeriselskabet 2bis ApS, Henning Kjeldsen, familjen Vendelbo och familjen Rasmussen.

Det nya fiskeriavtalet kommer i slutänden att förändra i stort sett ingenting. De fiskehamnar som förlorat sina fiskebåtar kommer inte att få några nya. Fler fiskebåtar och fiskehamnar kommer dessutom att försvinna. Detta då försvinnandet inte har något med så kallade kvotkungar att göra. Det beror istället på dålig lönsamhet, brist på fisk i havet (läs Östersjön), teknisk utveckling, en yrkeskår som blir allt äldre osv. Han glömmer också att det storskaliga pelagiska fisket som bedrivs av de så kallade kvotkungarna är det fiske som har yngsta medelåldern. Det är där de unga kommer in i fiskaryrket.

På samma sätt vet inte Simon Kollerup (S) och Ib Poulsen (DF) vad de pratar om när de enligt media jublar över det nya avtalet. Detta eftersom avtalet i verkligheten kommer att ha marginell betydelse. De har haft helt fel redan från början och de fortsätter att ha fel när de hävdar att detta innebär ett stopp för de så kallade kvotkungarna. De verkar faktiskt inte begripa nåt om danskt fiske. Orla Østerby från De Konservative verkar dock ha bättre kunskaper:

Ifølge De Konservatives fiskeriordfører, Orla Østerby, er aftalen på ingen måde et stop for, at kvotekongerne fremover kan fiske i dansk farvand.

– Kvotekonger kan fortsætte med at fiske, og det kan de effektivt, for det er til gavn for Danmark. Jeg har det godt med den aftale, vi har indgået, fordi vi har sikret os, at fiskeriet med den effektivitet, vi har i Danmark, kan fortsætte. Den bliver ikke skadet af det her, siger han.

Det nya avtalet innebär inte att de så kallade kvotkungarna försvinner, det innebär inte att koncentrationen i fisket egentligen blir mindre. Antalet yrkesfiskare kommer att fortsätta minska, antalet fiskehamnar kommer att fortsätta minska.

Blir det dessutom en så kallad hård brexit där dansk fiskare slängs ut och inte längre får fiska i brittiskt vatten så betyder det nya fiskeriavtalet noll och ingenting. För då försvinner 30-40% av allt dansk fiske, av alla danska fiskare, i ett enda slag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,