Astrid Fiske i Danmark och Sverige

Astrid Fiskeri A/S är ett av Danmarks största fiskeriföretag. Ägare är familjen Johansson på den lilla ön Rörö, två timmar öster om Skagen med båt. Ön ligger också två timmars väg med båt från Göteborg i Sverige, i Göteborgs norra skärgård. Skagen har alltid varit en centralpunkt för fiske med sin bas på Rörö eller någon annan ö i den norra skärgården. De äger i stort sett lika mycket pelagiska fiskerättigheter i Danmark som Henning Kjeldsen och Gitte Henning A/S.  Men utöver det äger Astrid-koncernen också fiskerättigheter i Sverige och är där en av de 10 största innehavarna av pelagiska fiskerättighete.

Moderbolag för Astrid Fiskeri A/S är Astrid Fiske AB som för egen del bedriver fiskeriverksamhet och fiskberedningsindustrier i Sverige i dotterbolaget Astrid Invest AB (som i sin tur har dotterbolaget Astrid Fiskexport AB som är det rörelsedrivane bolaget). I Sverige äger familjen Johansson också fiskeriföretaget Astrid Pelagic AB och är delägare i laxodlingsföretaget Smögen Aquaculture AB, biogasföretaget Rena Hav Sverige AB samt några fastighetsbolag. Astrid Fiske AB är Sverige största fiskeriföretag. Ägare av Astrid Fiske AB är bröderna Börje Johansson och Thomas Johansson samt deras söner Daniel Johansson respektive Kristian och Johannes Johansson. De två bröderna äger 1/3 var och deras söner äger tillsammans 1/3. I det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S finns också en minoritetsägare, Mogens Ørts Jensen, som äger 2%.

Familjen Johansson har bedrivit fiske i Sverige under mycket lång tid. Ursprungligen kommer familjen Johansson från Rörös grannö Hyppeln och där registrerades också den första fiskebåten med namnet Astrid och då med numret GG 756. Båten var först registrerad på Hönö men från 1954 ägdes den av Oskar Johansson och hans söner Åke Johansson, Leif Johansson samt Hilmer Hagberg. 1965 såldes den och fick namnet Erna med behöll numret GG 756.

Istället köpte Oskar Johansson och hans tidigare kompanjoner en ny båt från Donsö som tidigare hette Albatross och hade numret GG 64 men nu fick namnet Astrid fast med samma nummer, GG 64. Denna båt såldes redan året efter till Mariehamn på Åland.

Nästa båt som de 4 kompanjonerna kom att äga hette också GG 64 Astrid, byggd 1967 på Bergs varv och hemmahörande på Hyppeln. Från 1981 bytte båten namn till Astrid Marie och bytte förmodligen nummer till GG 764, men bytte 1985 namn igen till GG 877 Astrid Malo. Såldes 1986.

1981 införskaffade Leif Johansson och hans söner Börje och Tomas Johansson en ny GG 64 Astrid på 177 ton som fick Rörö som hemmahamn. Denna båt var av plast och den första nybygget som köptes till Rörö på mer än 20 år. De skaffade 1984 också ytterligare en båt, GG 469 Martina för att fungera som lysbåt för Astrid vid snörpvadsfiske. 1987 ersattes den av en ny båt med samma namn. Ytterligare fyra år senare köpte de en ny båt till, GG 764 Astrid Marie på 225 ton. Också hemmahörande på Rörö. År 1988 köptes ytterligare en ny båt som fick namnet GG 764 Astrid och då bytte den gamla GG 764 Astrid Marie nummer till GG 64 Astrid Marie, den såldes dock senare samma år. Därefter köptes två äldre träbåtar i tätföljd under 1989, men såldes igen. De hette också GG 64 Astrid Marie.

1993 ersattes GG 469 Martina av en ny båt, GG 64 Martina, som 2000 såldes till familjen Ryberg på Rörö och blev GG 144 Themis. Istället köptes en nybyggd båt som byggdes i Norge, GG 64 Astrid Marie. Innan dess inskaffades också nybygget GG 764 Astrid år 1997. 2003 köptes den mindre trålaren GG 70 Marie och 2007 burfiskebåten GG 292 Martina.

När Leif Johansson var ung startade han också ett fiskeexportföretag, Astrid Fiskexport AB, som idag ligger i Rönnäng och är ett dotterbolag till Astrid Fiske AB.

I samband med det gradvisa införandet av individuella överförbara fiskerättigheter åren 2007-2009 kom familjen Johansson att köpa en lång rad båtar med fiskerättigheter som de inte kom att behålla nån längre tid med undantag av GG 77 Falken.

2007 köpte Astrid Fiske AB tillsammans med Peter Alexandersson på Hönö fiskebåten GG 348 Milton från Öckerö. Båten bytte namn till GG 704 Timor och registrerades på Hönö. Året efter köptes GG 77 Falken från Fiskebäck, från 2009 ägd av partrederi med familjen Johansson och Astrid Fiske AB som delägare. 2010 köpte Johansson ytterligare andelar i Falken och blev huvudägare. 2009 sålde Peter Alexandersson 30/100 i Timor till Astrid Fiske AB som därmed blev majoritetsägare i båten. I början av 2010 såldes andelarna i Timor till familjen Johansson som sen sålde båten till Per-Olof Andreasson och John Andreasson med 45/100 var samt Carl Svensson med 10/100. Båten bytte då namn till GG 1348 Milton av Öckerö och fick Öckerö som hemmahamn.

LL 279 Släggö tycks också ha köpts av familjen Johansson 2009, först via Astrid Fiske AB och sen av familjemedlemmar för att i början av 2010 säljas vidare till Danafisk HB (familjen Toresson) på Dyrön. Båten fick då namnet GG 997 Patmos.

Fiskebåtarna som familjen ägde var i allmänhet vid denna tid inte ägda direkt av nåt av de två aktiebolagen utan var partrederier, sålunda är flera familjemedlemmar och ibland också Astrid Fiske AB partägare i de fyra partrederierna Astrid Marie, Astrid, Falken och Ganthi 8 (40/100 av den senare båten köptes av familjen Johansson från Fiskeri AB Ganthi i slutet av 2009). 2010 köptes resten av GG 205 Ganthi 8 men båten såldes senare samma år till Västafrika.

Andra båtar som köptes av Astrid Fiske AB under de första åren med individuella pelagiska fiskerättigheter i Sverige var GG 59 Sette Marie från Hönö (24/100 köptes av Astrid Fiske AB i början av 2010), LL 71 Västingskär från Lysekil (49/100 köptes av Astrid Fiske AB i början av 2010 och senare köpte familjen Johansson dessa andelar) och del i SD 454 Winga (Astrid Fiske köpt 1/10 och Pater Noster HB (John Gunnar Knutsson) 1/10 år 2010) från Havstensund. Astrids andel i Winga såldes i början av 2010 till Leif Johansson och hans söner och samma år gjorde de sig av med båten. På detta sätt kom familjen Johansson över stora fiskerättigheter i det pelagiska svenska fisket.

GG 59 Sette Marie såldes 2010 till Gävle och blev GE 49 Sette Mari. LL 71 Västingskär blev år 2012 till GG 71 Västingskär och såldes samma år till Norge. 2012 köptes Tuna Clipper och blev GG 164 Tuna Clipper. Några år senare avregistrerades båten.

2011 bildades Astrid Pelagic AB och några år senare övertog det nya företaget de två fiskebåtarna GG 764 Astrid och GG 77 Falken. 2013 såldes GG 64 Astrid Marie till familjen Axelsson i Fiskebäck och den är idag GG 158 Sunnanland. År 2014 ägde Astrid Fiske AB sammanlagt fiskerättigheter för 731 miljoner SEK. Fiskerättigheterna i Danmark och Sverige upptogs i slutet av 2016 till ett värde av 875 miljoner SEK i bokslutet för Astrid Fiske AB. De svenska fiskerättigheterna upptog till ett värde av 38 miljoner SEK.

Svenska fiskebåtar ägda av familjen Johansson och Astridkoncernen, namn och år

GG 756 Astrid, 1954-65
GG 64 Astrid, 1965-66
GG 64/GG 877 Astrid/Astrid Marie/Astrid Malo, 1967-85
GG 64 Astrid, 1981-88
GG 469 Martina, 1984-1987
GG 764/GG 64 Astrid Marie, 1985-88
GG 469 Martina/GG 77 Falken, 1987-92, 2008-
GG 764 Astrid, 1988-1997
GG 64 Astrid Marie, 1989
GG 64 Astrid Marie, 1989
GG 64 Martina, 1993-2000
GG 764 Astrid, 1997-
GG 64 Astrid Marie, 2000-2013
GG 70 Marie, 2003-
GG 292 Martina, 2007-
GG 704 Timor, 2007-2010
SD 454 Winga II, 2009-2010
GG 205 Ganthi VIII, 2009-2010
LL 279 Släggö, 2009-2010
GG 59 Sette Mari, 2010
LL 71/GG 71 Västingskär, 2010-2012
GG 164 Tuna Clipper, 2001, Rönnäng, 2012-2015
GG 767 Böljan ?? –

Misstag och mindre felaktigheter kan förekomma i listan över båtar.

Fiskerättigheter i Sverige, 2017 i procent

GG 77 Falken

Sill i Skagerak och Kattegatt, 0,8 %
Sill i östra Östersjön, 4,7 %
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 26,2 %
Skarpsill i Östersjön, 4,5 %

GG 764 Astrid

NVG-sill (atlantoskandisk sill), 58,7 %
Sill i Nordsjön norsk zon (joint), 21,3 %
Sill i Nordsjön norsk zon (Nabo), 24,8 %
Sill i Skagerak och Kattegatt, 29,0 %
Makrill, 34,3 %
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 14,2 %
Tobis, 5,5 %
Blåvitling 11,6 %
Taggmakrill, 62,1 %

Astrid-koncernen sammanlagt

NVG-sill (atlantoskandisk sill), 58,7 %
Sill i Nordsjön norsk zon (joint), 21,3 %
Sill i Nordsjön norsk zon (Nabo), 24,8 %
Sill i Skagerak och Kattegatt, 29,8 %
Sill i östra Östersjön, 4,7 %
Makrill, 34,3 %
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 40,4 %
Skarpsill i Östersjön, 4,5 %
Tobis, 5,5 %

Sammantaget är Astrid-koncernen störste innehavare av svenska fiskerättigheter för sill och skarpsill i Nordsjön och Skagerak,

Familjen Johansson etablerade sig i Danmark 2010 genom att bilda bolaget Astrid Fiskeri Danmark A/S. Samma år köptes båtarna HM 220 Susan Vendelbo, E 109 Erikke Vad och E 595 Simone Christina och L 525 Thingholt inklusive fiskerättigheter. E 109 Erikke Vad såldes vidare till Finland samma år för att bli FIN 1122 T Laguna. E 595 Simone Christina såldes år 2011 till Gifico ApS, avregistrerades samma år och skrotades därefter. Nordic Pelagic A/S (Tamme Bolt) köpte HM 220 Susan Vendelbo år 2012 varvid båten blev L 24 Susan Vendelbo. Såldes dock i stort sett omedelbart vidare och blev L 415 Stormy med Mindbo ApS som ägare. Är idag skrotad. Slutligen såldes L 525 Thingholt till John Anker Hametner Larsen år 2015.

2011 fusionerades Astrid Fiskeri Danmark A/S med Iona E 187 A/S och A/S Nana Maria till Astrid Fiskeri A/S. Samma år etablerade svenska Astrid Fiske AB en filial i Danmark som blev huvudägare i det nya bolaget. I samband med denna fusion hamnade båtarna E 532 Rockall och E 149 Nana Maria i företagets ägo inklusive fiskerättigheter. E 149 Nana Maria såldes till Odeskar Fiskeri A/S år 2012 men den såldes vidare till Conrad Hviid året efter och heter idag L 854 Helle Ronny. I slutet av 2011 hade Astrid Fiskeri A/S bokförda tillgångar i form av fiskerättigheter till ett värde av 420 miljoner DKK. Ägare av bolaget var vi denna tid följande personer och företag:

Ägare Astrid Fiskeri A/S år 2011

Astrid Fiske AB, 33,33 %
Søren Espersen Holding ApS, 17,50 %
Hans Espersen Holding ApS, 17,50 %
Johannes Johansson Holding ApS, 16,67 %
Villy Rossen Holding ApS, 10,00 %
Jean Holding ApS (Jean Vad Christensen), 5 %

Familjen Johansson ägde 2011 sammanlagt 50 % av företaget medan danska ägare innehade resterande 50 %.

2013 köptes S 456 Anne-Mie och ett år senare såldes denna båt till Christer & Lennart Fiskeri. År 2014 köpte Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S de två båtarna SØ 31 Anette Heinrich och SØ 265 Thronder. Den senare båten såldes 2015 till Valter Vendelbos företag Cyrano II ApS utan pelagiska fiskerättigheter men med demersala fiskerättigheter. 2017 såldes båten till Erik Vandet och är idag HM 265 Thronder. SØ 31 Anette Heinrich såldes 2015 till Michael Fabricius Mortensen med demersala fiskerättigheter men utan pelagiska. Heter idag H 29 Christina Mortensen.

I slutet av 2016 var fiskrättigheterna i Astrid Fiskeri A/S värda totalt 655 miljoner DKK. Företaget Astrid Fiskeri A/S ägs till 98 % av Astrid Fiske AB.

Danska fiskebåtar ägda av familjen Johansson och Astridkoncernen, namn och år de ägdes

E 109 Erikke Vad, 2010
E 595 Simone Christina, 2010
HM 220 Susan Vendelbo, 2010-2012
L 525 Thingholt, 2010-2015
E 149 Nana Maria, 2011-2012
E 532 Rockall, 2011-
S 456 Anne-Mie, 2013-14
S 264 Astrid, 2014-
SØ 31 Anette Heinrich, 2014-2015 (delägd med Themis Fiskeri A/S)
SØ 265 Thronder, 2014-2015 (delägd med Themis Fiskeri A/S)

Det kan var så att jag missat vissa båtar som Astrid Fiskeri A/S köpt.

Idag äger Astrid Fiskeri A/S båtarna S 264 Astrid och E 532 Rockall. Den senare ska dock snart ersättas med en ny båt, S 364 Rockall. Astrid Fiske AB äger för sin del GG 70 Marie och GG 292 Martina medan systerbolaget Astrid Pelagic AB äger GG 77 Falken och GG 764 Astrid. De två senare hyrs ut till Astrid Fiske AB och GG 70 Marie hyrs ut till Göte Lundgren.

Danska fiskerättigheter 2011 i promille

E 149 Nana Maria

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 83,08 ‰
Skarpsill i Östersjön, 30,60 ‰
Tobis, 34,58 ‰
Vitlinglyra (sperling), 25,06 ‰

E 532 Rockall

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 4,14 ‰
Sill i Nordsjön, 109,69 ‰
Sill i Skagerak, 99,03 ‰
Makrill i EU-zon och int. zon, 63,58 ‰
Skarpsill i Nordsjön, 49,41 ‰
Tobis, 37,77 ‰
Vitlinglyra, 6,13 ‰
Taggmakrill (hästmakrill), 321,68 ‰
Blåvitling i EU- och int. zon, 46,40 ‰

HM 220 Susan Vendelbo

Skarpsill i Östersjön, 30,84 ‰
Tobis, 10,56 ‰

L 525 Thingholt

Skarpsill i Nordsjön, 80,09 ‰
Skarpsill i Östersjön, 45,25 ‰
Tobis, 37,61 ‰
Vitlinglyra, 210,71 ‰
Taggmakrill, 20,97 ‰
Blåvitling i EU- och int. zon, 34,42 ‰

Sammanlagt Astrid Fiskeri A/S

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 4,14 ‰
Sill i Nordsjön, 109,69 ‰
Sill i Skagerak, 99,03 ‰
Makrill i EU-zon och int. zon, 63,58 ‰
Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 212,58 ‰
Skarpsill i Östersjön, 106,69 ‰
Tobis, 120,52 ‰
Vitlinglyra (sperling), 241,90 ‰
Taggmakrill (hästmakrill), 356,10 ‰
Blåvitling i EU- och int. zon, 80,82 ‰

Astrid Fiskeri A/S skaffade sig redan från början omfattande fiskerättigheter för flera olika pelagiska arter i framförallt Nordsjön. Därefter har företaget skaffat sig fler fiskerättigheter i Nordsjön samt ökat sin fiskerättigheter i Östersjön kraftigt och i Skagerak något.

Danska fiskerättigheter 2017 i promille

E 532 Rockall

Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 75,63 ‰
Skarpsill i Östersjön, 39,45 ‰
Tobis, 19,68 ‰
Vitlinglyra (sperling), 141,90 ‰

S 264 Astrid

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 4,14 ‰
Sill i Nordsjön, 144,58 ‰
Sill i Skagerak och Kattegatt, 132,27 ‰
Sill i västra Östersjön, 49,58 ‰
Sill i östra Östersjön, 146,65 ‰
Makrill i EU-zon och int. zon, 83,02 ‰
Skarpsill i Nordsjön, 90,00 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 24,85 ‰
Skarpsill i Östersjön, 150,00 ‰
Tobis, 90,00 ‰
Vitlinglyra, 90,00 ‰
Taggmakrill (hästmakrill), 342,65 ‰
Blåvitling i EU- och int. zon, 82,05 ‰
Blåvitling i färöisk zon, 52,53 ‰
Trynfisk (havgalt), 16,99 ‰

Sammanlagt Astrid Fiskeri A/S

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 4,14 ‰
Sill i Nordsjön, 144,58 ‰
Sill i Skagerak och Kattegatt, 132,27 ‰
Sill i västra Östersjön, 49,58 ‰
Sill i östra Östersjön, 146,65 ‰
Makrill i EU-zon och int. zon, 83,02 ‰
Skarpsill i Nordsjön, 165,63 ‰
Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, 24,85 ‰
Skarpsill i Östersjön, 189,45 ‰
Tobis, 109,68 ‰
Vitlinglyra, 231,90 ‰
Taggmakrill (hästmakrill), 342,65 ‰
Blåvitling i EU- och int. zon, 82,05 ‰
Blåvitling i färöisk zon, 52,53 ‰
Trynfisk (havgalt), 16,99 ‰

Källor till uppgifter om fiskerättigheter är Havs- och vattenmyndigheten i Sverige och Landbrugsstyrelsen i Danmark. Siffrorna ändras regelbundet genom köp och försäljningar och är ofta olika vid olika datum. Mindre felaktigheter kan förekomma men mönstret är korrekt. Källor till ägande är årsbokslut, CVR, proff.dk och allabolag.se. Källor till danska båtars ägarhistoria är främst Dansk Skibsregister medan svenska båtars historia främst är ett antal böcker om Fiskebåtsvarv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Astrid Fiske i Danmark och Sverige”

Kommentarer är stängda.