Jeppe Høst och hans märkliga teorier om danskt fiske

Jeppe Høst som jag tidigare skrivit om med anledning av att han inget kan om svenskt fiske men ändå skrivit en rapport om svenskt fiske var en av talarna på Östersjöfiske 2020 i Simrishamn i år.  Han presenterade sina teorier om köp och säljbara fiskerättigheter, TFC eller ITQ som de kallas.

Høsts teorier utgår ifrån att TFC gynnar kapitalistiska investerare på bekostnad av ägardrivna företag där företaget ägs av aktiva yrkesfiskare. Han uppvisade inget empiriskt stöd (stöd i verkligheten) för sin tes utan det var i praktiken bara vad han trodde. Enligt honom själv baserade han sig på utvecklingen i det danska fisket där införandet av TFC enligt honom skulle ha inneburit att ägardrivna företag ersatts med företag ägda av externa investerare.

Jeppe Höst har helt fel om det danska fisket. Redan på 1960-talet, dvs 40 år innan TFC (ITQ) infördes fanns det stora externa investerare i det danska fisket. Exemplen är otaliga, Poul Nielsen och Nordfisk A/S, familjen Espersen med bland annat Skagerak Group, Bækby Illeborg och Trolfisk med flera. Idag finns det inga sådana externa investerare i det danska fisket men det finns yrkesfiskare som har många båtar och naturligtvis kan de bara ibland fiska på nån av dem. Det är också vanligt att de flesta ombord på en dansk fiskebåt enbart har fast lön och ingen andel eller bonus. Ägarna är ofta en person, men aldrig någon extern investerare på det sätt Jeppe Høst menar.

När Høst påstår att TFC medfört att de externa kapitalinvesterarna ökat på ägardrivna ägares bekostnad så är det fel. När han påstår att att kollektivt ägande var norm fram till 1970-talet är det i stort sett rätt, men läget är fortfarande huvudsakligen likadant. Men sannolikt var externa investerare mycket vanligare på 1970-talet än idag då det var skattetekniskt mycket bra för rika direktörer och advokater att vara delägare i ett partrederi. En mycket stor av de större danska fiskebåtarna på 1970-talet och 1980-talet ägdes därför av danska partrederier med rika direktörer och advokater i Köpenhamn och andra storstäder som huvudägare. Det var ett effektivt sätt för dem att minimera sin skatt och ett sätt för danska yrkesfiskare att fortsätt fiska trots dålig lönsamhet. Något sådant förekommer inte idag.

Det mesta verkar istället tyda på att utvecklingen varit motsatt mot den som Jeppe Høst beskriver. Ägardrivna företag har blivit vanligare och externa investerare och storkapitalister har försvunnit. Jeppe Høst har en teori. Den är av allt att döma helt felaktig och saknar stöd i verkligheten. Han borde sluta sprida sina felaktigheter och osanningar.

När det gäller utvecklingen i Sverige har Jeppe Høst ingen kunskap och hans teorier är helt irrelevanta. i Sverige domineras fisket av ägardrivna företag och så har det alltid varit. TFC (ITQ) har inte förändrat situationen på något sätt på detta område.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!