Fiskodling på land

I Sverige finns inte speciellt många fiskodlingar.Det finns helt enkelt inte speciellt många lämpliga och bra miljöer för större fiskodlingar till havs. Inte heller på land förekommer några större fiskodlingar även om det är något som regelbundet uppmärksammas i media.

Den största fiskodlingen på land är sannolikt den odling som Smögenlax Aquaculture AB har i Kungshamn. Det är en försöksodling som är tänkt att bli kommersiell år 2020. Odlingen har fått bidrag från Europeiska Havs och Fiske Fonden (EHFF) och producerar sin lax i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling. Länssstyrelsen i Västra Götaland har också bidragit till laxodlingsprojektet, men har också agerat för att stoppa den. Det verkar onekligen mycket märkligt.

I styrelsen för Smögenlax återfinner vi Joel Oresten, Niklas Holmgren, Claes Olov Lundberg, Morgan Torbjörn Rapp, Kristian Johansson och Bengt Gunnarsson. Suppleanter i styrelsen är Börje Johansson, Thomas Johansson, Johannes Johansson och Daniel Johansson. Rapp och alla med efternamnet Johansson representerar familjen Johansson och Astrid Fiske AB på Rörö som investerat i Smögen Aquaculture AB. Astrid Fiske AB är Sveriges största fiskeriföretag och Danmarks största sillfiskeföretag via dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S.

Göteborgs-Posten har för sin del uppmärksammat idag ett annat fiskodlingsföretag. Ett företag av klart mindre dimension och en helt annan inriktning än kommersiell odling av lax. Det handlar i det fallet om småskalig odling, om än kommersiell. En odling som är tänkt att drivas av en lokal restaurang i Floda, Garveriet. Ett hippt projekt inriktat på de kultur- och matintresserade göteborgare som också kan lägga stora pengar på mat.

Verksamheten, som består av bageri, kafé, restaurang, matstudio, ett bryggeri (Bearded Rabbit) och konferenscenter drivs av Matts Johansson och Jonas Brandström. Själva fiskodlingen ska drivas av Pond Fish & Greens som förutom fisk också ska odla grönsaker. I styrelsen för fiskodlingsföretaget sitter Niklas Wennberg (VD), Nils Håkan Sandin, Jonas Brandström, Peter Wiklund, Maria Unell och Elke Rosiers. Suppleanter är Matts Johansson och Roland Bengtsson. Fisken som ska odlas är Clarias.

Fastigheten ägs av Jonas Brandström via Flodagarveriet Fastigheter AB. Matts Johansson är grundare av kaffekedjan Da Matteo och sitter i styrelsen för da Matteo Kafferosteri AB, Da Matteo i Viktoriapassagen AB, Da Matteo AB med flera företag. Sysselsättninsgeffekterna av detta fiskodlingsföretag är i princip noll.

Smögenlax har GP aldrig skrivit om.  Men det är heller inget hippt projekt som drivs av hipsters och innefolk. Utan ett projekt som syftar till matproduktion och leder till en mer levande kust och till sysselsättning i gamla fiskelägen.

De större fiskodlingsföretagen i Sverige när det gälle matfisk odlar dock fortfarande fisk i sjöar och hav. De största av dessa företag är Nordic Trout Sweden AB (Ålands Fiskförädling), Vattudalens Fisk AB, Slotts Lax AB, Umlax AB, Svensk Fjällröding AB (Landöröding), Överumans Fisk AB och EM Lax AB. De nämnda 7 företagen står för 97% av matfiskodlingen i Sverige och är medlemmar i Matfiskodlarna. Främst odlas regnbåge medan röding, öring och lax odlas i mindre omfattning. Totalt finns cirka 70 matfiskodlare i Sverige, de flesta mycket småskaliga.

Efter regnbåge och röding är det musslor som odlas mest. De odlas längs Bohusläns kust. År 2013 producerades inom svenskt vattenbruk 9 888 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 11663 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 6% lägre än 2012 års produktion. Den slaktade fisken bestod till 84% av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 808 ton röding och 1 702 ton musslor. Bland musselodlingsföretagen kan nämnas Lysekil Ostron & Musslor, Scanfjord Mollösund AB och Bohus Havsbruk AB,

Det har länge varit svårt att få lönsamhet i landbaserade odlingar. Ett par småföretag med landbaserad odling som har hemsidor är Gårdsfisk AB som producerar Tilapia och Clarias (Ålmas, Klaring) och Lantfisk AB som producerar Clarias. Båda dessa företag odlar på land.  Gårdsfisk har inte redovisat nån omsättning på flera år och får väl betraktas som icke existerande och Lantfisk har gått med stora förluster de senaste åren.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!