Svenska landningar av makrill 2018

Makrill är inte speciellt viktig i det svenska fisket. Fiskas av några få svenska båtar i Nordsjön och av ett stort antal småbåtar vid Bohuskusten och kusten i norra Halland. De stora båtarna fiskar med snörpvad eller flyttrål (pelagisk trål) och de små fiskar främst med garn. Sveriges makrillkvot var 3 817 ton år 2018 varav 3 706 ton landades (97%). De flesta småbåtar landar mindre än 10 ton, ofta mycket lite. Makrill fiskas i huvudsak för konsumtion. Dessutom används mindre mängder makrill som bete i hummertinor och kräftburar.

GG 764 Astrid

Landningar av makrill från Nordsjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

  • GG 764 Astrid, 1 524, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö
  • GG 505 Polar, 1 048, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld) / Torönland HB (Ahlström), Fiskebäck
  • GG 203 Ginneton, 657, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
  • GG 229 Clipperton, 417, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
  • GG 330 Carmona, 205, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), Dyrön

GG 505 Polar ägs av Bryngeld Fiskeri AB men hyrs också ut till familjen Ahlström och Torönland för deras fiske då de i nuläget saknar egen båt. Bryngeld Fiskeri AB bedriver också pelagiskt fiske i Finland medan Astrid- och Ginnetonkoncernerna bedriver pelagiskt fiske i Danmark.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!