Svenska landningar av industrifisk 2018

Svenskflaggade båtar fiskar i stort sett bara två olika fiskarter som i huvudsak används som så kallad industrifisk, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Skarpsill och tobis. Men svenska båtar har också fiskerättigheter för blåvitling (kolmule). Dessa byts i allmänhet bort mot skarpsill och sill i Nordsjön. På svenska brukar industrifisk kallas skrapfisk och fisket för skrapfiske. Skarpsill är en fiskart som utnyttjas fullt ut i Nordsjön och Östersjön där 92% respektive 91% av kvoten landades. Eventuellt är utnyttjandet högre än så då det visat sig förekomma en del felrapportering där skarpsill rapporterats som sill. I Skagerak/Kattegatt landades bara 14% av kvoten så där är underutnyttjandet stort. Bestånden av den kortvariga skarpsillen i Nordsjön och Skagerak kan variera kraftigt mellan olika år. I Östersjön tycks variationerna mellan olika år vara mindre.

Skarpsill fiskas huvudsakligen i Östersjön, men också till stor del i Nordsjön. Under 2018 fiskade fyra svenska båtar skarpsill i Nordsjön. Skarpsill som fiskas i Östersjön landas främst i Västervik och Skagen. Den skarpsill som fiskas i Skagerak används i allmänhet till konsumtion i form av ansjovis.

Tobis fiskas i Nordsjön under april-maj-juni. Tobisfisket bedrivs i stort sett bara av danska, norska och svenska yrkesfiskare. Landningar sker främst  i Skagen, Hanstholm och Thyborøn där de danska fiskmjölsfabrikerna ligger. Kvoten på tobis är fördelad på ett antal olika geografiska områden, så kallade förvaltningsområden. Detta ihop med artens kortvariga liv innebär att landningarna variera mycket mellan olika år. Tobiskvoten brukar utnyttjas full ut och mellan 90 och 100% av kvoten brukar landas, så även 2018. Det finns också en kvot på industriarter i norsk zon som i allmänhet innebär tobisfiske.

Skarpsill fiskas med flyttrål och snörpvad. En del av fisket i Skagerak är så kallat lysfiske då skarpsill fångas med hjälp av ljus och snörpvad på natten. Det bedrivs av ett par mindre båtar i Gullmarn samt GG 764 Astrid med GG 77 Falken som lysbåt. Tobis fiskas med en så kallad semipelagisk trål, vilket är en slags bottentrål.

GG 203 Ginneton

Landningar av skarpsill från Nordsjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 203 Ginneton, 3 003, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 • GG 206 Ahlma, 2 335, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson), Önnered
 • GG 218 Västfjord, 1 141, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson), Fotö
 • GG 158 Sunnanland, 1 033, Axfish AB (Axelsson), Fiskebäck

Landningar av skarpsill från Skagerak och Kattegatt 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 764 Astrid, 818, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö
 • VG 59 Lipton, 63, Svante Carlsson & Göran Gunnarsson, Träslövsläge
 • LL 44 Marie III, 50, Olofsson, Smögen
 • LL 550 Burö, 30, Hermansson, Norra Grundsund
 • LL 432 Marita, 26, Göran Upper, Lysekil
 • GG 683 Rön, 26, Alfhild Fiskeri AB (Kristensson), Fiskebäck
GG 505 Polar

Landningar av skarpsill från Östersjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 505 Polar, 8 830, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld) / Torönland HB (Ahlström), Fiskebäck
 • GG 330 Carmona, 6 107, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), Dyrön
 • GG 229 Clipperton, 5 096, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • GG 778 Lövön, 4 804, Lövön AB (Arvidsson), Rönnäng
 • GG 203 Ginneton, 4 419, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 • GG 206 Ahlma, 4 341, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson), Önnered
 • GG 218 Västfjord, 3 891, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson), Fotö
 • GG 158 Sunnanland, 3 318, Axelsson, Fiskebäck
 • SIN 602 Courage, 1 732, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg), Skillinge
 • VY 242 Vestland, 1 266, Pettersson, Kappelshamn
 • SIN 50 Laguna, 1 205, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg), Skillinge
 • VK 190 Scanö, 826, VK 190 Fiskeri AB (Svensson & Nilsson), Händelöp
 • VY 33 Britton, 785, Enbloms Fiske AB, Enblom, Ronehamn
 • GG 500 Vingaskär, 781, Vingaskär Fiskeri AB, M. Johansson, Styrsö
 • SG 40 Miraculix, 490, Gallerna AB (Johansson), Nogersund
 • VY 43 Viken, 456, Olofsson, Botvaldevik
 • KR 210 Solana, 191, Johansson, Vedborm/Byxelkrok
 • SG 146 Nimrod, 179, Nimrod 3 AB (Arvidsson), Nogersund
 • SG 73 Saga, 135, Olofsson, Krokås

Skarpsillsfisket domineras i stort sett av samma båtar som också fiskar sill. Det är också små förändringar jämfört med 2017. GG 764 Astrid som främst fiskar till konsumtion landar dock inte särskilt mycket skarpsill. GG 505 Polar används både av familjen Ahlström som för närvarande inte har någon båt och familjen Bryngeld. Astrid- och Ginnetonkoncernerna bedriver också ett omfattande skarpsillsfiske i Danmark där för övrigt också flera andra svenska fiskeriföretag är aktiva.

Sammanlagda landningar av skarpsill 2018, per företag, ton, hemort, ägare

 • Bryngeld Fiskeri AB/Torönland HB, 8 830, Fiskebäck, Bryngeld/Ahlström
 • Fiskeri AB Ginneton, 7 422, Fiskebäck, Claesson
 • Ahlma Fiskeri AB, 6 676, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 • Båt GG 330 Carmona AB, 6 107, Dyrön, Gustafsson
 • B-C Pelagic AB, 5 096, Donsö, Backman & Jansson
 • Västfjord Fiskeri AB, 5 032, Fotö, Gustavsson
 • Lövön AB, 4 804, Rönnäng, Arvidsson
 • Axfish AB, 4 351, Fiskebäck, Axelsson
 • Fiskef. Courage af Skillinge AB, 2 937, Skillinge, Söderberg
 • Pettersson, 1 266, Kappelshamn

När det gäller tobis är landningarna mindre än de var 2017 på grund av att kvoten var mindre 2018. Flera svenska fiskeriföretag fiskar också tobis i Danmark.

GG 229 Clipperton. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Landningar av tobis 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 203 Ginneton, 4 604, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 • GG 229 Clipperton, 3 844, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • GG 206 Ahlma, 3 096, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson), Önnered
 • GG 330 Carmona, 1 646, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), Dyrön
 • GG 778 Lövön, 1 529, Lövön AB (Arvidsson), Rönnäng
 • GG 505 Polar, 814, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld) / Torönland HB (Ahlström), Fiskebäck
 • GG 158 Sunnanland, 588, Axfish AB (Axelsson), Fiskebäck
 • GG 764 Astrid, 533, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö

Källa: Havs och vattenmyndigheten

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!