Grönlands största fiskeriföretag 2019

Två fiskeriföretag dominerar helt bland de grönländska fiskeriföretagen. Det är Royal Greenland A/S och Polar Seafood Greenland A/S. Det förstnämnda ägs av självstyret på Grönland medan Polar Seafood A/S är privatägt.

Ägare av Polar Seafood Greenland A/S är Jens Kristian Friis-Salling och arvingarna till Anders Jonas Brøns som dog i december 2018. Företaget har en lång rad dotterbolag och delägda företag, främst på Grönland men också i Danmark. Dotterbolagen ägnar sig åt fiske, fiskhandel, fiskbearbetning med mera. De är Polar Raajat A/S (57%), Aqqaalaa ApS, Maniitsoq Seafood ApS, Narsaq Seafood ApS, Polar Pelagic A/S (67%) och Maniitsoq Raajat ApS. Minoritetsägare i Polar Pelagic A/S är isländska Sildarvinnslan hf (SVN) var kontrollerande ägare är Samherji.

Delägda företag är Attu Fish ApS, Maniitsoq Fish ApS, Polar Seafood Denmark A/S, Qajaq Trawl A/S, Uiloq Trawl A/S, Sigguk A/S, Imartuneq Trawl A/S i vilka Polar Seafood Greenland A/S äger 50%. De flesta av de delägda företagen är fiskeriföretag . Polar Seafood Denmark A/S är dock främst fiskindustri- och fsikhandelsföretag men det bedriver också fiskeriverksamhet i Kanada genom dotterbolaget Acadienne Gale Fisheries Ltd och det delägda företaget Davis Strait Fisheries Ltd (49%). Dessutom bedrivs fiskeriverksamhet i Norge genom delägda bolagen Arctic Pioner AS (40%) och Arctic Polar Management AS (40%). Polar Seafood Denmark A/S äger försäljningsföretag i en lång rad länder samt 43% i Polar Raajat A/S.

I tråltillverkaren/vadbinderiet Qalut Vonin äger Polar Seafood A/S en minoritetsandel på cirka 12% medan det delägda företaget Qajaq Trawl A/S äger cirka 6%. Dessutom äger Polar Seafood Greenland A/S 40% i fiskeriföretaget Brdr. Siegstad ApS.

Även Royal Greenland A/S har flera dotterbolag och delägda bolag. Bolaget driver också många fiskbearbetningsfabriker och fiskindustrier samt har föräsljningsbolag i en lång rad länder. Dotterbolagen är Arctic Fish Greenland A/S (67%), Pelagic Greenland A/S (67%) och Royal Greenland Seafood A/S på Grönland samt Quin-Sea Fisheries Ltd och Eastern Quebec Seafoods Ltd i Kanada som driver fiskindustrier. I Pelagic Greenland A/S är isländska Ísfélag Vestmannaeyja minoritetsägare. Delägda bolag är bland annat Sisimiut Fish A/S (495), Inughuit Seafood A/S (50%), Isblink A/S (49%), Lennert og Sønner ApS (40%), Savik ApS (35%), Ice Trawl Greenland A/S (50%), Gaia Fish A/S (50%) och Angunnguaq A/S (49,5%). Ice Trawl Greenland A/S äger resterande 50% i Gaia Fish A/S samt 50% i Qaleralik A/S.

För alla de stora fiskeriföretagen utom de uttalat pelagiska och Arctic Prime som också är ett pelagiskt fiskeriföretag är räkfiske det viktigaste fisket. men fiske av grönländsk hälleflundra och torsk är också ekonomiskt viktigt. Det pelagiska fisket är främst makrillfiske men vissa år förekommer också fiske av lodda.

I stort sett alla grönländska företag redovisar omsättning medan vissa inte redovisar bruttoresultat men däremot omsättning. Därför finns det två tabeller. Tabellen över bruttoresultat möjliggör jämförelse med danska företag och tabellen med omsättning gör det möjligt att jämföra med andra länder.

Omsättning i grönländska fiskeriföretag 2018, företag, resultat M DKK, ort, ägare

 1. Royal Greenland A/S, 5 169, Nuuk, Grönlands självstyre
 2. Polar Seafood Greenland A/S, 3 279, Nuuk, Friis-Salling & Brøns
 3. Ice Trawl Greenland A/S, 335, Sisimiut, Royal Greenland A/S och en lång rad enskilda fiskare i Sisimiut
 4. Arctic Prime Fisheries ApS, 254, Qaqortoq, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (tidgare Brim hf) och lokala fiskare
 5. Sikuaq Trawl A/S, 222, Nuuk, fam. Christensen
 6. Qaleralik A/S, 162, Nuuk, fam. Christensen och Royal Greenland A/S
 7. Qajaq Trawl A/S, 147, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S och Søren Brandt
 8. Angunnguaq A/S, 87, Sisimiut, Royal Greenland och H.J.G.P. Enoksen
 9. Niisa Trawl ApS, 69, Nuuk, fam. Christensen
 10. Pelagic Greenland A/S, 61, Nuuk, Royal Greenland A/S och Ísfélag Vestmannaeyja

Bruttoresultat i grönländska fiskeriföretag 2018, företag, resultat M DKK, ort, ägare

 1. Royal Greenland A/S, 2 300, Nuuk, Grönlands självstyre
 2. Polar Seafood Greenland A/S, 989, Nuuk, Friis-Salling & Brøns
 3. Ice Trawl Greenland A/S, 195, Sisimiut, Royal Greenland A/S och en lång rad enskilda fiskare i Sisimiut
 4. Arctic Prime Fisheries ApS, 165, Qaqortoq, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (tidgare Brim hf) och lokala fiskare
 5. Sikuaq Trawl A/S, 124 (2017), Nuuk, fam. Christensen
 6. Niisa Trawl ApS, 111, Nuuk, fam. Christensen
 7. Qaleralik A/S, 92, Nuuk, fam. Christensen och Royal Greenland A/S
 8. Qajaq Trawl A/S, 82, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S och Søren Brandt
 9. Polar Pelagic A/S, 79, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S och Samherji
 10. Sigguk A/S, 78, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S, Frans Viggo Heilmann, Svend Løvstrøm och K.P.J. Markussen
 11. Angunnguaq A/S, 61, Sisimiut, Royal Greenland och H.J.G.P. Enoksen
 12. Pelagic Greenland A/S, 46 (2016), Nuuk, Royal Greenland A/S och Ísfélag Vestmannaeyja
 13. Imartuneq Trawl A/S, 34, Nuuk, Polar Seafood Greenland A/S, A.P.R. Dalager och A.L.G.K. Nikolajsen

Familjen Christensen kontrollerar tre fiskeriföretag, Sikuaq Trawl A/S, Niisa Trawl ApS och Qaleralik A/S vilket gör familjens samlade fiskeriföretag till den tredje största koncernen på Grönland.

Arctic Prime Fisheries har dotterbolaget Nanoq Seafood A/S. Största enskilda ägare i företaget är det isländska företaget Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (tidigare Brim hf).

De isländska företagen har i allmänhet större inflytande över de pelagiska fiskeriföretagen än vad ägarandelen motsvarar.

Källor till uppgifterna är årsredovisningar, proff.dk och cvrapi.dk

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!