Islands största fiskeriföretag 2019

Det är svårt att få tag på omsättningssiffror för isländska företag. De som finns tillgängliga är ofta gamla. Ett undantag är börsnoterade HB Grandi hf som numera heter Brim hf sen det tidigare bolaget Brim hf köpte en kontrollerande aktiepost i företaget.

Det gamla Brim hf heter numera Útgerðarfélag Reykjavíkur hf och ägs av Kristján Guðmundsson och hans söner Hjalmar och Guðmundur Kristjánsson. Brim-koncernen är idag Islands näst största fiskeriföretag efter det internationella storfiskeföretaget Samherji hf.

Inte heller antal anställda är lätt att få fram. Däremot är kvotandelar lätta att hitta. De finns tillgängliga på fiskstofa.is. Men det är jobbigt att räkna ut hur stor andel av hela kvoten ett företag egentligen kontrollerar. Men jag har hittat en några år gammal beräkning i en rapport om isländskt fiske från Islandsbanki.

Samherji hf är det allra största isländska fiskeriföretaget och äger en stor mängd företag i en massa olika länder. Ägarförhållandena är komplicerade och det är inte helt lätt att veta vad som är helägt, delägt eller nåt annat. De redovisade siffror för Samherji som går att hitta är i allmänhet flera år gamla och det är osäkert om de faktiskt stämmer och vad som räknas in i dem. Koncernen bedriver fiske i fler länder men också fiskindustri och fiskhandel. Thorsteinn Mar Baldvinsson har länge varit företagets starke man som chef och företrädare för kusinen Kristjan Vilhelmssons ägande.

Kristjan Vilhelmsson är en av de två stora ägarna i Samherji hf med 36% av aktierna. Lika mycket äger ehf Steinn vars största ägare är Helga Gudmundsdottir som äger 49%. Ehf Steinn och Vilhelmsson har ett gemensamt ägt bolag (50% var) vid namn Fjordur som äger 15% i Samherji hf. 12% ägs av holdingbolaget Bliki i vilket Framinvest äger 27%.

Framinvests störste ägare är Anfinnur Olsen på Färöarna men Samherji är sannolikt också delägare på nåt sätt då Thorsteinn Mar Baldvinsson sitter i styrelsen. Anfinnur Olsen är huvudägare i Sp/f Framherji på Färöarna i vilket bolag Samherji äger 25%. Sp/f Framherji är huvudägare i P/f Faroe Origin, Bergfrost P/f , P/f Akraberg FD 10, P/f Line fish med flera bolag och delägare i P/f Pelagos samt minoritetsdelägare i Ice Fresh Seafood UK.

Samherji äger 36% i tyska CR Cuxhavener Reederei medan 20% ägs av Kristjan Vilhelmsson direkt, 20% av Thorsteinn Mar Baldvinsson och 20% av Finnbogi Baldvinsson som väl sannolikt är en bror. CR Cuhavener Rederei har dotterbolaget Deutsche Fischfang Union (DFFU) i Tyskland som sysslar med fiske. Samherji hf har det tyska dotterbolaget Icefresh Gmbh som driver fiskindustri och fiskhandel.

I Polen äger DFFU 61% av Arctic Navigations Sp.z.o.o medan Samherji via holdingbolaget Esja Shipping på Cypern äger Atlantex Sp.z.o.o. Arctic Navigations äger i sin ur 50% av lettiska Latvian Fishing Company som har dotterbolaget Batterfisa SIA.

I Storbritannien har Samherji hf dotterbolaget Onward Fishing Co som ägnar sig åt fiskeriverksamhet. Detta företag äger 50% av UK Fisheries som har dotterbolagen Pesquera Ancona SA (Spanien), Comptoir des Pêche d’Europe du Nord (Euronor, Frankrike) och Boyd Line som alla är fiskeriföretag. Euronor är också ett handelsföretag och fiskindustriföretag. I Storbritannien har Samherji hf också dotterbolagen Ice Fresh Seafood UK Ltd och Seagold Ltd. I det senare är Gustav Baldvinsson chef och minoritetsdelägare. Nederländska PP Group är hälftenägare i UK Fisheries och Latvian Fishing Company.

Dessutom är Samherji delägare i ett antal företag i Namibia och Belize genom bl.a. Esja Shipping och Heinaste Investment Ltd på Cypern. På Cypern äger de dessutom Noa Pelagic Ltd, Advanz Invest Cyprus Ltd, Quenya Holdings Ltd, och Dacento Investments Ltd. I Namibia handlar det om Esja Holdings Ltd och Heinaste Investment Namibia (Pty) Ltd. Esja Holdings äger 58% av Arcticnam Investments Pty Ltd som äger 49% i fiskeriföretaget Arcticnam Fishing (tidigare Esja Fishing). Dessutom har Samherji intressen i Heinaste Investments Mauritius.

Troligen är Samherji också kopplade till Saga Seafood ehf på Island, Saga Investment (Pty) Ltd och Saga Seafood(Pty) Ltd i Namibia och Saga Seafood Ltd i Belize. Dessa företag är managers för flera stora fiskebåtar som fiskar i Namibia. Saga Seafood är bl.a. manager för en båt som ägs av Atlantex Sp.z.o.o som ju ägs av företaget på Cypern. Den som går att hitta som företrädare för Saga Seafoods är Egil Arnasson som tidigare arbetade för Samherjis numera sålda internationella fiskeriföretag, Katla Seafoods.

De flesta isländska företag fiskar både pelagiskt och demersalt. De driver också fiskindustrier och fiskmjölsfabriker och en del har dotterbolag som sysslar med fiskodling.

Omsättning i isländska företag 2018, företag, resultat M ISK, ort, ägare

  1. Samherji hf, 85 000 (2016), Akureyri, Kristjan Vilhelmsson
  2. Brim hf (tid. HB Grandi), 26 923, Reykjavik, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf
  3. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (tid. Brim Hf), 24 000 (2015), Reykjavik fam. Kristján Guðmundsson

Som synes har jag bara hittat omsättningssiffror för ett fåtal av de isländska företagen. När det gäller antal anställda har jag hittat uppgifter för fler företag men siffran för Samherji är uppenbart för låg.

Antal anställda i isländska företag 2018, företag, antal, ort, ägare

  1. Samherji hf, 800 (2016, bara på Island), Akureyri, Kristjan Vilhelmsson
  2. Brim hf (tid. HB Grandi), 800, Reykjavik, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 34,1%
  3. Síldarvinnslan hf, 420, Fjarðabyggð, Samherji hf
  4. Ísfélag Vestmannaeyja hf, 220, Vestmannaeyjar, Matthiasdottir
  5. Vinnslustöðin hf, 220, Vestmannaeyjar, Seil (Gislasson/Gisladottir) och KG Fiskverkun (Kristjansson)
  6. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (tid. Brim Hf), 200, Reykjavik, fam. Kristján Guðmundsson
  7. Eskja hf, 100, Eskifjörður Kristjansson (inte samma som Vinnslustöðins och Útgerðarfélag Reykjavíkurs ägare)

De företag som nämns i rapporten från Islandsbanki från vilken tabellen ovan kommer är de största fiskeriföretagen på Island även omsättningsmässigt. Vissa av företagen är enbart demersala fiskeriföretag såsom Rammi, Visir, Nesfiskur, Ögurvik, Bergur-Huginn och Jakob Valgeir. Lodnuvinnslan är ett rent pelagiskt fiskeriföretag som dock numera tycks ha upphört med sin fiskeriverksamhet.

Sen säsongen 2014/2015 har Ögurvik köpts upp av Brim, Brim bytt namn till Útgerðarfélag Reykjavíkur och dessutom köpt en kontrollerande aktiepost i HB Grandi som bytt namn till Brim. Brims huvudägare Kristján Guðmundsson hans söner Kristjansson är dessutom delägare i Eskja hf via KG Fiskverkun.

Útgerðarfélag Akureyringa ehf ägs av Samherji som också kontrollerar Sildarvinnslan genom att de äger 47% av aktierna. Gjögur hf äger för sin del 34% i Sildarvinnslan. Bergur-Huginn ehf är uppköpt av Sildvarvinnslan som också äger Gullberg ehf. Två företag, Útgerðarfélag Reykjavíkur och Samherji innehar själva och genom kontrollerade företag tillsammans över 30% av fiskerättigheterna (kvoterna) på Island. Sildarvinnslan har för sin del ett dotterbolag i Marocko, Sirius Pelagic SARL, som bedriver fiske både i marockanskt och västsahariskt vatten.

Det är i stort sett samma företag som dominerar det isländska fisket även idag. Så hör ser det ut om vi tittar på fisket hittills i år och antal båtar de olika företagen äger:

NamnHemortAntal båtarTotalt antal ton Andel i %
HB Grandi hf.Reykjavík734 3757,91%
FISK-Seafood ehf.Sauðárkrókur526 2316,04%
Samherji Ísland ehf.Akureyri526 1316,02%
Þorbjörn hfGrindavík622 1155,09%
Nesfiskur ehfGarður819 4484,48%
Rammi hfSiglufjörður417 7684,09%
Vísir hfGrindavík717 7674,09%
Vinnslustöðin hfVestmannaeyjar615 8093,64%
Hraðfrystihúsið – Gunnvör hfHnífsdalur415 1613,49%
Brim hfReykjavík312 7202,93%
Síldarvinnslan hfNeskaupstaður412 5242,88%
Útgerðarfélag Akureyringa ehfAkureyri212 2142,81%
Skinney-Þinganes hfHöfn í Hornafirði610 0902,32%
Bergur-Huginn ehfVestmannaeyjar29 3182,14%
Fiskkaup hfReykjavík28 6832,0%
Jakob Valgeir ehfBolungarvík48 2251,89%
Ögurvík hfReykjavík18 1311,87%
Ísfélag Vestmannaeyja hfVestmannaeyjar48 1261,87%
Soffanías Cecilsson hfGrundarfjörður25 4261,25%
Guðmundur Runólfsson hfGrundarfjörður24 5371,04%

Gjögur hf kontrolleras av familjen Þorbjörnsson och Skinney-Þinganes hf av bolagen Tvisker och Kaupfélag Skagfirðinga.

Förutom de företag som har verksamhet på Island finns det också några isländska företag med fiskeriverksamhet i andra delar av världen. Ett är Uthafsskip som själva eller genom dotterbolaget UTS Management Ltd är managementbolag för ett antal fiskebåtar i Belize med fiskeriverksamhet i Västafrika och på andra ställen. Bland annat sköter de flera fiskebåtar åt Span-Ice ehf, ett företag som sannolikt har samma ägare som Uthafsskip eller möjligtvis är ett dotterbolag. Dessutom sköter de en båt åt Global Fishing Ltd som är registrerat i Belize.

Företaget Reyktal þjónusta ehf ägnar sig åt räkfiske på internationellt vatten via dotterbolag (Reyktal AS) och intressebolag i Estland (Reval Seafood Oü). Ägare är Ottar Yngvason som också äger Iceland Export Center Ltd och räkskalningsföretaget Dögun ehf.

Vi har också Levert Shipping Co Ltd på Cypern som tycks ha isländska ägare och som bedriver fiske utanför Västafrika med Belize-flaggad båt. Ett annat bolag med verksamhet i Västafrika (Marocko/Västsahara) är Zandic Iceland ehf som ägs av svenska Zandic Management & Trading AB.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!