Rapport med märkligt konstaterande om nutidens fiskeriföretag

I en intressant rapport om fiske och fiskeriförvaltning i Sverige betitlad En näring i nationens tjänst – utveckling av fisket och fiskeriförvaltningen i Sverige görs ett märkligt och verklighetsfrämmande uttalande om det moderna fisket i slutet. Där påstås nämligen följande:

År 2016 fanns 40 fiskefartyg kvar inom det pelagiska fisket. De tendenser till grupperingar av ägarintressen som kan ses idag pekar på att utvecklingen i den pelagiska flottan tycks leda till någon form av rederisystem, snarlikt det system som fanns med ångbåtstrålarna i början av 1900-talet.

För det första är huvuddelen av de cirka 40 båtarna som fiskar inom ramen för det pelagiska systemet mindre båtar som fiskar med stöd av regionalkvot i Östersjön. Endast cirka 10 stycken är stora västkustbåtar (antalet varierar lite mellan åren). Dessutom finns ytterligare cirka 10-20 båtar som huvudsakligen fiskar pelagiskt på kustkvoten i Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerak. Plus nåt 100-tal som ibland fiskar pelagiskt på kustkvoten.

Påståendet om rederisystem som liknar ångtrålarnas är dumheter. Ångtrålarna ägdes i huvudsak av spekulanter, kapitalister, storföretagare och handelsmän i Göteborg, Uddevalla, Marstrand och Säffle utan någon som helst anknytning till det traditionella fisket och fiskerinäringen i Bohuslän, Halland eller Göteborgs skärgård. Det fanns dock en grupp företagare i Smögen som utgjorde ett undantag i detta hänseende.

I dagens pelagisk fiske finns det ingen som helst likhet med de förhållanden som rådde inom ångtrålsfisket i början av 1900-talet med företagare som Melcher Lyckholm (Gadus Fabriker och Göteborgs Ångfiske), Anders Stönner, familjen Reuter, Qvirist och andra. Gadus Fabriker hade som mest ett tiotal ångtrålare dvs nånstans kring 200 anställda. Nåt liknande finns inte idag.

De allra största fiskeriföretagen idag är familjeägda fiskeriföretag. Endast två företag har över 20 anställda, det är Astrid Fiske AB och Fiskeri AB Ginneton. Tre företag äger eller är delägare i beredningsindustrier, Astrid Fiske AB, Västkustfisk SVC AB och Guldhaven Pelagiska AB. De flesta större företag har mellan 3 och 8 anställda.

De 10 största är samtliga engagerade i det pelagiska fisket. Av de 20 största är 16 stycken pelagiska fiskeriföretag. De flesta av de 30 största företagen är hemmahörande i Göteborgsområdet. Undantaget är två företag i Skåne och 2 löjromsföretag.

I de flesta av de företag som omsätter mer än 10 miljoner kronor är en majoritet av de som arbetar ombord också delägare på traditionellt sätt. De flesta av dem tycks också använda traditonella metoder för att fördela inkomsterna från fisket, dvs efter att en del för båten tagits bort delas resten mellan alla ombord. Det är dock vanligt idag att anställda i grunden har en fast lön.

Största fiskeriföretagen omsättningsmässigt, företag, omsättning i M SEK 2018, hemort, typ av fiske, ägarfamilj (koncernomsättning där sådan finns)

 1. Astrid Fiske AB/Astrid Pelagic AB, 495, Rörö, pelagiskt fiske, Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 140, Fiskebäck, pelagiskt- och kräftfiske, Claesson
 3. Bryngeld Fiskeri AB, 111, Fiskebäck, pelagiskt, Bryngeld
 4. Rylo AB (Themis Fiskeri), 89, Rörö, pelagiskt, Ryberg
 5. Torönland HB, 50-100, Fiskebäck (handelsbolag redovisar inte omsättning offentligt), pelagiskt, Ahlström
 6. Ahlma Fiskeri AB, 45, Fiskebäck, pelagiskt, Magnusson och Ahlström
 7. B-C Pelagic AB, 43, Donsö, pelagiskt, Backman och Jansson
 8. Båt GG 330 Carmona AB, 43, Dyrön, pelagiskt, Gustafsson
 9. Västkustfisk SVC AB, 37, Göteborg, pelagiskt, kooperativt
 10. Västfjord Fiskeri AB, 28, Fotö, pelagiskt, Gustavsson
 11. Lövön AB, 28, Rönnäng, pelagiskt, Arvidsson
 12. Zandic Management & Trading AB, 26, Fiskebäck, pelagiskt, Kjellberg
 13. Arkö Fiske AB, 24, Rönnäng, räkfiske, Aronsson och Ivarsson
 14. Guldhaven Pelagiska AB, 24, Kalix, siklöjefiske, flera delägare (ej familj)
 15. Nicklason Fiskeri AB, 18, Öckerö, fiskfiske, Nicklasson
 16. Hagberg Fiske AB, 15, Björkö, räk- och kräftfiske, Hagberg
 17. Kristine Fiskeri AB, 14, Donsö, pelagiskt, flera delägare (ej familj)
 18. Vingaskär Fiskeri AB, 13, Styrsö, fiskfiske, M. Johansson med söner
 19. DE Fiske AB, 13, Öckerö, pelagiskt, D. Andersson och E. Gripse
 20. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 13, Skillinge, pelagiskt, Söderberg
 21. Fiskeri AB Ingun, 13, Fotö, räk- och fiskfiske, Ivarsson
 22. LL 207 Nautic AB, 13, Hunnebostrand, pelagiskt, Hellman och Sivertsson
 23. LL 628 Atlantic AB, 12, Grundsund, räkfiske, Olsson
 24. Rossö Fiskeri AB, 12, Rörö, traditionellt trålfiske, Lundgren & Olausson
 25. AB Clipperton, 11, Donsö, pelagiskt, Backman
 26. Bröderberg AB, 11, Skillinge, pelagiskt, Söderberg
 27. Perssons Löjrom AB, 11, Öjebyn, siklöjefiske, Persson
 28. Stella Nova Fiskeri AB, 10, Fotö, pelagiskt, Bryngelsson
 29. Västerland AB, 10, Hönö, räk- och fiskfiske, Sörensson
 30. Vingafjord Fiskeri AB, 10, Hönö, räk- och fiskfiske, J. Abrahamsson
 31. Odeskär/Andersson Bemanning, 10, Vrångö/Donsö, pelagiskt, Andersson

Vingafjord Fiskeri AB har avvecklat sin verksamhet och Nicklason Fiskeri AB har sålt sin tyskflaggade båt. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB och Bröderberg AB har samma ägare. LL Nautic 207 AB äger bara en minoritetsandel i LL 207 Nautic. Huvudägare är Vingaskär Fiskeri AB. De olika Ivarsson är släkt men det är inte samma familj och samma gäller de olika Ahlström som nämns.

Fler företag fiskar enbart i andra länder, Themiskoncernen, Stella Nova, Odeskär/Andersson och numera också Ahlma i Danmark, Zandic i Marocko/Västsahara men äger också båtar på Island, Nicklason i Tyskland och Kristine i Tyskland. Astrid Fiske och Fiskeri AB Ginneton fiskar i både Danmark och Sverige. Bryngeld Fiskeri i Sverige och Finland. Västkustfisk SVC AB är delägare i ett polskt fiskeriföretag.

Traditionellt trålfiske är när ett företag eller en båt fiskar både pelagiskt och demersalt, normalt fiskar de då inte räka.

Som synes hamnar rapportförfattarna Svedäng och Ask helt fel när de påstår att det finns tendenser till rederibildningar av samma typ som under ångtrålsepoken. Det vanliga idag är familjeföretag där delägarna är släkt med varandra på det sätt som alltid varit det vanliga i det bohuslänska fisket. Det gäller i allmänhet också när fisket sker i andra länder. Dessutom är ägarna alltid verksamma ombord. Dvs aktiva fiskare.

Det är olyckligt med såna här, till synes ganska små fel, men i verkligheten ganska betydande fel i en i övrigt bra rapport. Det är som forskare kan hålla sig till sanning och fakta så länge det rör sig om saker som hände förr. Men så fort de kommer in på nutid så verkar de ofta tappa verklighetsförankringen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!