Det där med industrifisket

Läser i rapporten  En näring i nationens tjänst – utveckling av fisket och fiskeriförvaltningen i Sverige, att det svenska foderfisket för framställning av fiskmjöl och fiskolja uppstod på 1950-talet. Det är inte helt korrekt och tyder på bristande historiekunskap hos de som skrivit rapporten.

Om vi bortser från sillfisket på 1700-talet som till stor del bestod av fiske för framställning av tran, dvs fiskolja så uppstod foderfisket, eller som det numera i allmänhet kallas, industrifisket, under sillperioden i slutet av 1800-talet. Naturligtvis var det av mindre omfattning än nutidens industrifiske, men det gällde ju också dåtidens konsumtionsfiske.

Fiskolja och fiskmjöl (som då kallades guano och främst användes till gödsel) tillverkades vid en mängd fabriker längs bohuskusten varav en av fabrikerna, AB Vestkustens Olje och Guanofabrik i Oxevik, existerade fram till 1960-talet då den dock utkonkurrerades av den stora och moderna fiskmjölsfabriken på Ängholmen, Tjörn, som ägdes av Västkustfisk SVC AB. Andra fabriker som existerade länge var fiskmjölsfabriken som drevs av AB Göteborgs Torskmjölsfabrik i Göteborg (Backa) och deras fiskoljefabrik i Ellös. På 1950-talet användes fiskmjölet främst som hönsfoder.

Till fabriken i Oxevik levererades främst sill men också fiskavfall från fiskindustrierna längs Bohuskusten. Sannolikt tog fabriken också mot skarpsill från det omfattande skarpsillfisket längs kusten. De svenska yrkesfiskarna levererade även sill och skarpsill till fiskmjölsfabrikerna i Danmark som startades tidigare än fabriken på Ängholmen. I Norge överlevde många fiskmjölsfabriker under hela 1900-talet och svenskar levererade säkert också till dessa.

Svenskt industrifiske har existerat under hela 1900-talet men inte i den skala som det senare kom att omfatta. I nästan alla årsrapporter (SOS Fiske) om det svenska fisket från 1934 och framåt finns noteringar om att fisket för fiskmjölsfabrikerna inte finns med i siffrorna utan uteslutits. Såväl 1934 som 1938 uppges foderfiskets landningar vara under 15 000 ton medan de 1948 uppges vara 12 000 ton. Det ska jämföras med landningar av 95 664 ton sill för konsumtion och 11 590 ton skarpsill för konsumtion år 1948. 1969 handlade det om 18 500 ton. Nån större expansion av det svenska industrifisket (foderfisket, skrapfisket) ägde alltså inte rum under 1950-talet. i Danmark landades samma år 45 000 ton av svenska yrkesfiskare. Hur mycket som landats tidigare under 1900-talet i Danmark är okänt. Den stora expansionen kom senare när laxodlingarna i Norge kom igång på allvar.

Läs mer om guanofabrikerna:

Läs om industrifiske:

Om sillkollapsen i Nordsjön:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!