Fiskfiskarnas Hanstholm – Fiskeriselskabet Westbank ApS

Fiskeriselskabet Westbank ApS är ett räkfiskeföretag med en trålare, HM 424 Westbank på 195 bruttoton. Företaget ägs till 75% av Henrik Christensen i Vestervig genom West-Point Holding ApS och till 25% av Martin Nygaard Foged i Holstebro genom Martin Nygaard Eriksen Holding ApS.

Ernst Christensen, far till Henrik Christensen, är för sin del ägare av Westbank Holding ApS som äger två mindre fiskebåtar, HM 224 Westbank Senior på 7 bruttoton och HM 324 Lea på 9 bruttoton.

År 2019 gjorde Fiskeriselskabet Westbank ApS en marginell vinst. De bokförda tillgångarna var 36 miljoner DKK varav 8 miljoner DKK i fiskerättigheter och 26 miljoner i fiskebåtar. Bolaget har 9 anställda.

Westbank Holding ApS gjorde en vinst på 900 000 DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var nästan 3 miljoner DKK varav 2 miljoner DKK i fiskebåtar. Westbank Holding ApS har mycket små fiskerättigheter.

HM 424 Westbank. Bild: North Sea Yard

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet Westbank ApS, fiskart och kvot, andel

  • Torsk Nordsjön, 0,2%
  • Torsk Skagerak, 0,2%
  • Sej, 0,5%
  • Kuller Skag/Katt, 0,1%
  • Havtaske, 0,6% (Marulk)
  • Jomfruhummer norsk zon, 0,4%
  • Räka Skag/Katt, 1,8%
  • Räka Nord norsk zon, 27,9%

Total FKA-andel, 0,2%

  • Brisling Nordsjön, 0,2% (Skarpsill)
  • Brisling Skag/Katt, 0,9%

Den samlade IOK-andelen är under 0,1%.

Henrik Christensen är styrelseledamot i Fiskeriselskabet Westbank ApS, West-Point Holding ApS och Hanstholm Fiskeriforening.  Martin Nygaard Foged är för sin del bara styrelseledamot i Martin Nygaard Eriksen Holding ApS och Fiskeriselskabet Westbank ApS.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!