Fiskarna vid fjordarna – RI 468 Juli-Ane ApS

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

Fiskeriföretaget RI 468 Juli-Ane ApS är baserat i Hvide Sande med Verner Møller Jensen och Johan Løvendahl Nielsen som delägare via Juli-Ane Holding ApS. Företaget äger trålaren RI 468 Juli-Ane på 241 bruttoton och kvotbåten RI 368 Robin Hood. Juli-Ane Holding ApS äger också 50% av Netfisk Hvide Sande ApS. Resterande 50% ägs av Vestfisk A/S.

Ägare av Juli-Ane Holding ApS är Verner Møller Jensen med 75% via RI 568 Jette Mona ApS och Johan Løvendahl Nielsen med 25%. De två äger också P/R RI 468 Juli-Ane. Verner Møller Jensen äger själv den lilla garnfiskebåten RI 175 Jette Mona med hemmahamn i Nr. Lyngvig Havn i Ringkøbing Fjord.

År 2019 gick RI 468 Juli-Ane ApS med en förlust på över 2 miljoner DKK. De bokförda tillgångarna var 48 miljoner DKK varav 21 miljoner DKK i fiskerättigheter och 25 miljoner DKK i fiskbåtar. Antalet anställda är 6 stycken. För P/R RI 468 Juli-Ane finns inge ekonomiska siffror då det är ett partrederi.

RI 468 Juli-Ane. Bild: West Diesel

Andel av fiskerättigheterna för RI 468 Juli-Ane ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,8%
 • Torsk v. Östersjön, 1,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,3%
 • Sej, 0,2%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 1,1%
 • Kulmule, 0,1% (Kummel)
 • Havtaske, 1,7% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,1%
 • Tunga Nordsjön, 0,2%
 • Rödspätta Nord, 1,5%
 • Rödspätta Øster, 0,6%
 • Piggvar och slätvar, 1,4%
 • Jomfruhummer Nord, 3,3% (Kräfta)
 • Jomfruhummer norsk zon, 0,3%

Total FKA-andel, 0,6%

Andel av fiskerättigheterna för P/R RI 468 Juli-Ane, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 1,2%
 • Torsk Skagerak, 0,4%
 • Torsk Kattegatt, 0,1%
 • Torsk v. Östersjön, 0,2%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,2%
 • Sej, 0,1%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Kulmule, 0,8% (Kummel)
 • Havtaske, 0,2% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 2,1%
 • Tunga Skag/Katt, 0,2%
 • Rödspätta Nord, 1,3%
 • Rödspätta Skag, 0,1%
 • Rödspätta Øster, 0,1%
 • Piggvar och slätvar, 1,1%
 • Jomfruhummer Nord, 0,1% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,5%

P/R RI 468 Juli-Ane är också en av de större delägarna i Hvide Sande Puljefiskeri ApS. En annan stor delägare i Hvide Sande Puljefiskeri A/S är P/R RI 344 Mikkel Louise vars ägare är Thomas Stræde Pedersen (40%) och Torben Johansen. Andra  är Kurt Adsersen, Thomas Christian Sørensen, Leon Buhl Nielsen, Poul Johnsen Høj och Lars Tarp Jensen. I styrelsen sitter Jens Frich, Torben Johansen, Jan Westeraa Mathiasen, Poul Johnsen Høj, Lars Tarp Jensen, Verner Møller Jensen och Arnth Bærentzen.

Hvide Sande Puljefiskeri ApS gjorde en förlust på 1,6 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 59 miljoner DKK varav i stor sett allt i fiskerättigheter. Företaget äger kvotbåtarna RI 515 Michelle, RI 516 Bip och RI 517 Skalle.

Andel av fiskerättigheterna för Hvide Sande Puljefiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,4%
 • Torsk Skagerak, 1,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,3%
 • Torsk v. Östersjön, 1,1%
 • Torsk ö. Östersjön, 0,8%
 • Sej, 0,4%
 • Kuller Nordsjön, 0,3% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,1%
 • Kulmule, 3,7% (Kummel)
 • Havtaske, 0,9% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Tunga Nordsjön, 9,2%
 • Rödspätta Nord, 5,7%
 • Rödspätta Skag, 0,6%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Rödspätta Øster, 0,4%
 • Piggvar och slätvar, 4,9%
 • Jomfruhummer Nord, 0,7% (Kräfta)

Total FKA-andel, 2,1%

Verner Møller Jensen är styrelseledamot i Juli-Ane Holding ApS, RI 468 Juli-Ane ApS, Netfisk Hvide Sande ApS, A/S Hvide Sande Isværk, A/S Hvide Sande Fiskernes Framtid, Indkøbsforeningen Avance Amba och Hvide Sande Puljefiskeri ApS. Johan Løvendahl Nielsen har bara styrelseuppdrag i Juli-Ane Holding ApS och RI 468 Juli-Ane ApS.

Läs mer:

Läs mer: