Västkustöar som avfolkats

Öar i detta sammanhang är öar utan fast förbindelse med land. Många sådana öar i Bohusläns har avfolkats under 1900-talet och början av 2000-talet. Med avfolkade öar menas sådana som någon gång under 1900-talet och fram till 2012 haft en fast befolkning.

I Göteborgs kommun har 17 öar avfolkats. En ö var avfolkad men har befolkats igen och två av de avfolkade öarna har förlorat sin bofasta befolkning efter år 2005. I Tanums kommun har 18 öar avfolkats, i Strömstads kommun 14 öar, i Uddevalla 9 öar, (vilket är samtliga som haft fast befolkning), i Tjörns kommun 8, i Lysekils kommun 7, i Orusts kommun 5, i Kungälvs kommun 5 och i Sotenäs 4. De kommuner där ingen ö avfolkats fram till 2012 är Stenungsund (som dock har mycket få öar) och Öckerö.

Några öar med fast landförbindelse som avfolkats finns sannolikt inte. Men de flesta öar utan landförbindelse som fortfarande har befolkning har haft en kraftigt minskad befolkning under lång tid, ofta accelererad under senare år, typexempel är Hyppeln, Knippla, Åstol, Gullholmen/Hermanö, Käringön och Marstrand för att nämna öar som har eller har haft lite fler invånare. Öar med mycket få invånare och som alltid haft få invånare har samma utveckling och fler av dem ingår i den grupp som helt förlorat som befolkning. Speciellt gäller detta i norra Bohuslän där det funnits många såna öar.

Några få öar som haft stor befolkning har också avfolkats eller nästan helt avfolkats, exempelvis Flatholmen i Tjörns kommun samt Härön och Tjörnekalv i Tjörns kommun, Klåverön i Kungälvs kommun, Otterön och Trossö/Lindö/Kalvö i Tanums kommun och Gåsö i Lysekils kommun som dock alla sex har några få invånare kvar.

Flatholmen. Bild: Josef Andersson  Licens: CC BY-SA 4.0

Det finns flera orsaker till avfolkning och kraftig befolkningsminskning. Lokalt baserad sysselsättningar som fiske och fraktfart har försvunnit och det finns ingen möjlighet till pendling. Öarna har blivit mycket populära bland rika människor i storstäderna vilket gjort att priserna blivit oöverkomliga för lokalbefolkning (dessutom ger det incitament till att sälja). Naturreservat och kulturreservat har i vissa fall gjort det svårt eller omöjligt att bygga nytt eller att få tillstånd till att bygga nytt.

Sen finns det några få undantag där befolkningen inte minskat så mycket. Rörö, Dyrön, Lyr, Flatön/Malö, Malmön, Hamburgö, Sydkoster och Nordkoster. Det är öarna som klarat sig trots dåliga odds.

I Göteborgsområdet finns också en lång rad öar som fått ökad befolkning. Det bero på att de allt mer kommit att fungera som förorter till Göteborg med möjlighet att pendla tills staden, det är Vrångö, Donsö, Styrsö, Brännö, Kössö och Asperö i Göteborgs kommun, Fotö, Hönö, Öckerö, Hälsö, Kalvsund, Björkö och Grötö i Öckerö kommun.

Malmön och Flatön/Malö har även de klarat sig genom att det går att pendla till jobb i större orter men de andra öarna där utvecklingen inte varit så negativ har klarat sig hyfsat av andra skäl, Rörö och Dyrön på grund av kvarvarande fiske, Kosteröarna på grund av turismen samt Hamburgö och Lyr av lite blandade skäl.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!