Gårdsfisk satsar på kontraktsuppfödning av fisk

Gårdsfisk (egentligen Scandinavian Aquasystems AB)  i Tollarp i närheten av Åhus är ett fiskodlingsföretag som började med att själva föda upp fisk, främst tilapia (niltilapia) och clarias (afrikansk ålmal). När det gäller tilapia har de avtal fram två egna varianter vars namn de patenterat som kallas rödstrimma och svartstrimma. De har numera övergått till att bara föda upp yngel och sedan överlåta åt andra företag att föda upp fisken till en färdig produkt som sedan säljs som Gårdsfisk genom Scandinavian Aquasystems AB. Detta kallas kontraktsodling eller kontraktsuppfödning och har länge funnits i kycklingbranschen.

Fisken som Gårdsfisk kallar rödstrimma

Odlingen (uppfödningen) av fisken sker i bolaget Scandinavian Aquasystems AB. Det är också i det bolaget som Almi äger 12,8 procent, LRF 6,9 procent, LMK Industri 6,9 procent och Niclas Palmstierna 5 procent. Mikael Olenmark Dessalles och Johan Ljungquist äger 65%. Det bolag som heter Gårdsfisk AB och har Mikael Olenmark Dessalles och Johan Ljungquist som ägare har ingen verksamhet.

Bland de som har fiskodling dvs uppfödning av fisk på kontrakt med Gårdsfisk (Scandinavian Aquasystems AB) finns Maltesholms Fisk AB. Bolaget är dotterbolag till Mark o Pool Grön Invest AB som ägs av Niclas Palmstierna. I den lilla koncernen ingår även Maltesholms Konsult och Förvaltnings AB som sköter verksamheten på Maltesholms gods. Maltesholms gods har 2 100 hektar skog och ca 300 hektar sjöar, ängar och viltåkrar. Något egentligt jordbruk verkar inte finnas trots att Gårdsfisk vill att jordbruk och fiskuppfödning ska samverka och integreras. Det verkar ju inte vara möjligt på Maltesholm. Maltesholms Fisk AB startade sin produktion år 2019 och levererade sin första fisk år 2020.  Niclas Palmstierna är son till finansmannen Jacob Palmstierna.

Gårdsfisk vill att de odlare de anlitar ska producera mellan 100 och 300 ton fisk per år vilket kräver ytor på mellan 25 och 75 hektar. Förutom Maltesholms Fisk AB har de ytterligare 12 stycken kontraktsuppfödare som ska producera 400 ton fisk var. Odlingssystemen levereras av Scandinavian Aquasystems AB.

Vilka företag och verksamheter som Gårdsfisk har kontrakt med vid sidan av Maltesholms Fisk AB är okänt.

Gårdsfisk produktion anses klimatvänlig och miljövänlig, Men faktum är att den drar en del enregi. Tilapia och clarias behöver varmt vatten vilket gör att det går en hel del el för att värma upp bassängerna där fisken föds upp. De skryter också med att tilapia och clarias i huvudsak klara sig på växtbaserat foder.

Om gårdsodlingar istället inriktade sig på karpfiskar skulle det inte krävas nån uppvärmning av vattnet och fisken skulle klara sig på enbart växtbaserat foder. Karpfiskar som kan odlas är bl.a. karp, sutare och ruda. Det skulle kanske (men det beror på hur fort karpfiskarna växer) vara både, miljö- och klimatvänligare såväl som billigare och lättare att odla dessa arter än att odla tilapia och clarias (även om de också är lättodlade fiskarter) men idag finns det kanske inte en tillräckligt stor marknad för karpfiskar i Sverige. Så en marknad måste skapas och det arbetet pågår redan idag med vildfångad karpfisk som braxen och id.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!