Sportfiskarna fortsätter sprida lögner om det pelagiska fisket

Sportfiskarna har den senaste tiden spridit den ena lögnen och osanningen efter andra. Eller så är de oärliga. Om situationen för sillen i Östersjön, om trålfiskegränsen, om fisket i Oslofjorden, om konsumtionfiske av sill i Östersjön, om torsken i Kattegatt och mycket mer.

Den senaste lögnen handlar om fiskerikontrollen och det pelagiska fisket då sportfiskarna påstår följande ”På 1 miljon ton kontrollerar de endast 100 kg”.  De placerar dock uttalandet i munnen på yrkesfiskare i Stockholms skärgård vid namn Tom Sundell. Oavsett vem som säger det så är deras påstående totalfel.

Dessutom antyder Sportfiskarna att pelagikerna skulle underrapportera fångsterna. Det är ett helt befängt påstående.

Pelagikerna kan inte heller tjäna nåt på att rapportera mindre fångster än vad de verkligen fångar. För det skulle som resultat av beräkningarna ge mindre bestånd och därmed mindre kvoter. De pelagiska trålarna skulle enbart förlora på att göra så.

Det finns heller inget att tjäna på att rapportera skarpsill istället för sill. Det är lättare (går snabbare) att fylla båten med skarpsill så ingen skulle fiska sill och med flit rapportera den som skarpsill. Det vore ju bara korkat. Dessutom är ju betalningen densamma för sill och skarpsill till fiskmjölsändamål. Uppenbarligen har Sportfiskarna misslyckats ganska rejält med tänkandet i denna fråga.

För det första handlar det inte om 1 miljon ton. Det pelagiska fisket i Sverige landade drygt 70 000 ton sill från Östersjön och Bottenhavet år 2020 enligt ICES. Dessutom landades cirka 45 000 ton skarpsill av svenska yrkesfiskare. Det mesta landas i Skagen. Siffran på en miljon ton är dessutom mer än vad FF Skagen i Skagen kan hantera då de har kapacitet för cirka 300 000 ton per år. Hanstholmsfabriken kan hantera ytterligare cirka 200 000 ton men där landas inte fisk från Östersjön. Sportfiskarna är verkligen ute och cyklar.

Totalt landades det ungefär 315 000 ton sill och 315 000 ton skarpsill från Östersjön och Bottenhavet år 2019.

Om kontrollen har de lika fel. I Skagen så kontrollerar det helt oberoende privata företaget Skaw Inspection A/S (oberoende ackrediteringsfirma) det pelagiska fiskets landningar genom stickprov om 100-200 kg per 100 ton lossad fisk.

Vågen är kontrollerad av dem (FF Skagens anställda får ej röra / har ej åtkomst till vågelektroniken). Om första provet på de första 100 tonnen avviker mer än en viss % från loggboksuppgift tas tätare stickprov, kanske så lågt som 100-200 kg per landad mängd fisk.

Vid ungefär var tredje lossning (varierar något) så övervakas Skaw Inspection av inspektörer från Fiskerikontrollen i Fredrikshavn (så kallad ”fullkontroll”). Havs- och vattenmyndighetens (HaV) anställda kommer över och medverkar regelbundet på dessa ”fullkontroller” när de gäller svenska fiskebåtar. Förra året (2020) så körde dessutom HaV en kontinuerlig fullkontroll flera månader i sträck förra Östersjösäsongen med personal från HaV boendes på plats i Skagen.

Vid kanske var 10:e till 20:e kontroll är det fullkontroll med ”överinspektion” (så kallad ”EU-kontroll”). Då kommer inspektörer från exempelvis Polen eller Spanien och medverkar och ”övervakar övervakarna” så att inte fiskerikontrollanterna i Frederikshavn är korrupta.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har haft personal ombord på flera pelagiska trålare flera resor i sträck under våren 2021 och kört mobilt labb. Ovanpå det har Kustbevakningen (KBV) kört hårt med ombordkontroll vid pumpning ur trålen (även på de båtar som haft personer från SLU ombord).

Det är alltså ren lögn att KBV inte kollar trålarna. KBV är enligt uppgifter från yrkesfiskare ombord minst 10 ggr per fartyg per säsong.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Sportfiskarna fortsätter sprida lögner om det pelagiska fisket”

Kommentarer är stängda.