Svenskägda företag allt mer betydande i det pelagiska danska fisket

Danmarks Pelagiske PO (DPPO) har enligt deras egen hemsida 12 medlemmar, men rimligen borde ange 13 medlemmar då styrelsen består av representanter för 13 fiskebåtar och 12 fiskeriföretag. Den medlemsbåt som saknas är E 349 Cattleya. Ett företag, Asbjørn A/S har två medlemsbåtar och representeras av två personer. Av medlemsbåtarna är 5 stycken (38%) svenskägda, S 144 Themis, S 205 Ceton, S 206 Ahlma West, S 364 Rockall och S 438 Bristol.

Samtidigt utgör svenska fiskare, både sådana som har danskflaggade båtar och sådana som enbart har svenskflaggade båtar, en majoritet av medlemmarna/intressenterna i FF Skagen Fond även om de inte har en majoritet av styrelsemedlemmarna. FF Skagen Fond är huvudägare i FF Skagen A/S som driver två stora fiskmjölsfabriker i Skagen respektive Hanstholm samt äger sillföretaget Scandic Pelagic A/S som producerar sillprodukter för konsumtion i Skagen och Ålbæk. Indirekt är FF Skagen A/S också minoritetsdelägare i TripleNine Group A/S, Danmarks andra stora fiskmjölsföretag. FF Skagen A/S är också minoritetsägare i det litauiska fiskeriföretaget Banginis UAB.

Skagen utgör också huvudhamnen för många svenska fiskeriföretag oavsett om de har båtar med svensk flagg eller inte. Ett stort antal svenskägda och svenska fiskeriföretag landar huvuddelen av sina fångster i Skagen eller har Skagen som hemmahamn för sina fiskebåtar. Däribland:

Flera av företagen har bara svenskflaggade båtar med hemmahamn i Fiskebäck, Dyrön, Rönnäng och Fotö. Det gäller Västfjord Fiskeri AB, Torland Fiske AB, Tor–ön Fiske AB, Båt GG 330 Carmona AB, Lövön AB och Axfish AB.

Flera andra svenskägda företag har Thyborøn som bas. Exempelvis Odeskär Fiskeri, Rylo Fiskeri A/S, Christer & Lennart Fiskeri och Berndtsson & Börjesson Fiskeri. Det gäller delvis också Themis Fiskeri AB som landar huvuddelen sina fångster där.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!