Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – GG 1221 Singapore

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

GG 1221 Singapore – Gullmarsräka

Robert Gustafsson i Rönnäng äger räkfiskeföretaget GG 1221 Singapore AB. Han är också ende ordinarie styrelseledamot med frun Josefine Gustafsson som suppleant. Han är också delägare i Zentha i Rönnäng AB tillsammans med brodern Gert-Ove Gustafsson och fadern Alvar Lennart Ingemar Gustafsson. Den sistnämnde är huvudägare i Zentha i Rönnäng AB.

GG 1221 Singapore. Bild: Terje Fredh. Licens: CC-BY-SA 4.0

GG 1221 Singapore AB äger en fiskebåt som inte helt oväntat heter GG 1221 Singapore. Den är på 19 bruttoton och cirka 11 meter lång. Det är en liten räktrålare som är en av fyra båtar med tillstånd att tråla efter räka i Gullmarsfjorden. De fyra båtarna säljer dessa räkor under varumärket Gullmarsräkor. I övrigt används båten också till räkfiske i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Ett visst kräftfiske förekommer också. Zentha i Rönnäng AB äger idag inte någon fiskebåt men hade tidigare en kräfttrålare.

År 2019 omsatte GG 1221 Singapore 3,4 miljoner SEK med en vinst på nästan 100 000 SEK. De bokförda tillgångarna vara nästan 3 miljoner sek varav cirka hälften i fiskebåtar. Företaget har årliga fiskemöjligheter för fisk, kräfta och räka. Zentha i Rönnäng AB har under några år inte haft nån verksamhet men har bokförda tillgångar på 1,8 miljoner. i Början av juni köpte företaget dock den tidigare KR 58 Arcona på 172 bruttoton som då bytte namna till GG 21 Zentha.

Gert Ove Gustafsson är styrelseledamot i Zentha i Rönnäng AB och suppleant i styrelsen för Västkustfisk SVC AB. I styrelsen för Zentha i Rönnäng AB är också Robert Gustafsson ordinarie styrelseledamot medan fadern är suppleant. Robert Gustafsson är dessutom styrelseledamot i GG 1221 Singapore AB och Ideella föreningen Tjörnfiskarna med firma Rönnängs Fiskhamn.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!