Svensk vattenbruksnäring – fiskodling hav, sjö och på land

Vattenbruket i Sverige är mycket litet och dessutom organisatoriskt splittrat. En av de existerande organisationerna är Matfiskodlarna vars styrelse består av Josef Nygren (ordf),  Alf-Håkan Romar, Iivari Valli och Elin Mehlhorn. Matfiskodlarna är organiserat som ett aktiebolag, Matfiskodlarna Sverige AB.

Matfiskodlarna

Matfiskodlarnas medlemsföretag/ägarföretag har tillsammans tillstånd att producera ca 15 000 ton fisk per år. Produktionen är fördelat på ca 28-30 olika anläggningar, inkl. både avel, sättfisk och matfiskproduktion. Den fiskarter son odlas är främst regnbåge och röding

Medlemmar/ägare i Matfiskodlarna är Nordic Trout Sweden AB (öring, regnbåge, även sättfisk), Slotts Lax AB (regnbåge), Umlax AB (röding och regnbåge), Vattudalens Fisk AB (regnbåge och röding), EM-Lax AB (sättfisk av regnbåge, röding, öring, lax) och Överumans Fisk AB (regnbåge, även sättfisk).

Slotts Lax AB är ett dotterbolag till Nordic Trout Sweden AB och EM-Lax AB är ett dotterbolag till Vattudalens Fisk AB.

Moderbolag för Nordic Trout Sweden AB är det finska företaget Nordic Trout AB med huvudkontor på Åland. Vattudalens Fisk AB ägs för sin del av norska Svåholmen AS. Även Överumans Fisk AB ägs av ett utländskt företag, finska Heimon Kala Oy.

Umlax AB ägs av Stortallen Holding AB som i sin tur ägs av Josef Nygren. För närvarande är Umlax AB under rekonstruktion.

Förutom fiskodlingar i sjöar och hav finns det också mindre fiskodlingar på land, så kallade RAS-system. Även detta är små anläggningar. Dessa odlare representeras av De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige PO ek.för. eller kort Recirkfisk PO.

Recirkfisk

Styrelsen i Recirkfisk PO består av Ola Öberg (ordf), Per Erik Leopold Nygård, Christian Höllgård, Torbjörn Ranta och Nils Olsson som ordinarie ledamöter med Bengt Lindström och Daniel Brännström som suppleanter.

Medlemmarna i Recirkfisk PO är Ljusterö Lax o Gös AB (gös), Kedjeåsens Fisk AB (sättfisk av öring, röding och regnbåge), Scandinavian SilverEel AB (yngel och sättfisk av ål), Peckas Naturodlingar AB (regnbåge), Arctic Roe of Scandinavia AB (stör för romproduktion) och Johannas Stadsodlingar AB (regnbåge).

Moderbolag för Ljusterö Lax o Gös AB är Svensk Fiskodling AB och dess huvudägare är Ola Öberg. Kedjeåsens Fisk AB ägs av Christian Höllgård. Richard Peter Fordham, Curt Ragnar Gelin, Åke Nilsson, Bengt Lindström och Hans Olsson är ägare av Scandinavian SilverEel AB. Huvudägare i Pekkas Naturodlingar AB är Daniel Brännström.

Oorganiserat

Flera existerande RAS-odlingsföretag är inte med i Recirkfisk PO. Det gäller exempelvis Gårdsfisk (Scandinavian Aquasystems AB) och deras kontraktsodlare liksom Stadsjord i Göteborg eller Pond Fish and Greens AB. Dessa företag odlar clarias och tilapia och ingen sådan odlare tycks vara organiserad i nån producentorganisation (PO). Några andra sådan odlare är Ödevata fiskecampHamra Fisk och Berghems Fiskodling (Jönköpings Odlingar AB). De flesta av dessa företag ägs av enskilda entusiaster.

Företag med planerade RAS-odlingar för lax som Smögenlax Aquaculture AB, Premium Svensk Lax AB, eller Quality Salmon Sotenäs AB är inte heller medlemmar i någon producentorganisation. i det här fallet handlar det om storskaliga satsningar med kapitalstarka ägare. Smögenlax ägs huvudsakligen av fiskerikoncernen Astrid Fiske AB och Joel Oresten. Premium Svensk Lax AB av Sanja Miljevic,  några norska investerare och några svenska investerare med koppling till finanseliten i Stockholm. Quality Salmon Sotenäs AB ar några norska investerare av spekulations- och äventyrskaraktär.

Ett annat bolag som inte är medlem i någon PO eller branschorganisation är Big Akwa som planerar fiskodling, oklart vad som ska odlas. Bakom Big Akwa står en arvtagare inom skogsindustrin vid namn Hugo Wikström tillsammans med Elena Petukhovskaya.

Den svenska fiskodlingsbranschen är inte organiserad eller svagt organiserad. Det är säkert en del av orsaken till att de har stora problem med tillstånd och liknande.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!