Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – CJ Fisk AB

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

CJ Fisk AB

CJ Fisk AB är ett fiskeriföretag i Skärhamn som ägs av Christian Johannisson i Nordvik. Christian Johannisson äger den lilla fiskebåten GG 298 Carmita på 5 bruttoton som används till makrillfiske med garn samt till burfiske av kräfta och hummer. Eventuellt sysslar företaget också med beredningsverksamhet då omsättningen tycks lite stor i förhållande till fiskeriverksamhetens storlek.

Peter & Christians Fiske HB äger fiskebåten GG 740 Norrland på 11 bruttoton. Norrland som har hemmahamn på Klädesholmen men i allmänhet ligger i Skärhamn används till garnfiske av torsk, sej med mera samt burfiske.

GG 740 Norrland

Omsättningen i CJ Fisk AB under det senaste bokföringsåret som slutade 2020-06-30 var drygt 4 miljoner SEK med en vinst på 1,7 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var totalt 5,5 miljoner SEK varav nästan 2 miljoner i fiskebåtar och utrustning. För Peter & Christians Fiske HB finns inga redovisade ekonomiska siffror då bolaget är ett handelsbolag.

Christian Johannisson har bara styrelseuppdrag i CJ Fiske AB där han är enda ordinarie styrelseledamot med frun/sambon Emma Olofsson som suppleant.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!