Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – LL 628 Atlantic

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

LL 628 Atlantic AB

LL 628 Atlantic AB i Grundsund är ett av Sveriges största räkfiskeföretag. Ägare är Lars-Johan Olsson och Henrik Ohlsson. De två är också enda ordinarie styrelseledamöterna i bolaget med Lars-Johan Olssons partner Anne Helén som suppleant. Även de två ägarnas söner Emanuel Ohlsson, Johannes Ohlsson och Simon Olsson arbetar i företaget.

Under det senaste bokföringsåret som slutade 2020-08-31 omsatte LL 628 Atlantic AB 14 miljoner SEK med en vinst på 1,3 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var totalt 10 miljoner SEK varav knappt 4 miljoner i fiskebåtar och en halv miljon i fiskerättigheter. Bolaget har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. Dessutom har de direktförsäljning till konsument via sin hemsida.

Företagets fiskebåtar är LL 628 Atlantic på 202 bruttoton, LL 627 Atlas på 107 bruttoton och LL 626 Althea på 39 bruttoton medan LL 629 Kotten på 7 bruttoton är personlig ägd. De stora båtarna används till räkfiske, kräftfiske och fiskfiske. LL 629 Kotten används till makrillfiske med garn samt hummer- och sälsafari.

LL 628 Atlantic. Bild: LL 628 Atlantic AB

Förutom att vara styrelseledamot i det egna företaget är Lars-Johan Ohlsson också styrelseledamot i Sveriges Fiskares PO (SFPO). Henrik Ohlsson är för sin del även styrelseledamot i Lysekils Fiskhamnsförening Ekonomisk förening.

LL 627 Atlas. Bild: LL 628 Atlantic AB

Läs mer:

Tjörn

Orust

Skaftölandet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!