Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 286 Listerö

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Listerö av Grebbestad AB

Listerö av Grebbestad AB är ett räkfiskeföretag i Grebbestad. Ägare är Ulf Jansson och han är också ende ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är hans fru Linda Jansson. Ingen av dem har några uppdrag i andra företag.

Listerö av Grebbestad äger räktrålaren SD 286 Listerö på 62 bruttoton. Båten har främst årliga fiskemöjligheter för räka och kräfta och bara små fiskemöjligheter för fisk.

SD 268 Listerö när den hette VG 117 Kungsvik. Bild: Lennnart Ramsvik/Maritimbild

Under det senaste bokföringsåret som slutade 2020-08-31 hade Listerö av Grebbestad AB en omsättning på 3,1 miljoner SEK och i princip ett nollresultat. De bokförda tillgångarna var totalt 3 miljoner SEK varav i stort sett allt i fiskebåt och redskap.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!