Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Havstens Fiskelag

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Havstens Fiskelag AB

Havstens Fiskelag AB är ett kräftfiskeföretag som hör hemma i Havstenssund. Ägare är Alrik Rylander i Havstenssund (av lokalbefolkning stavas det ofta Havstensund) och Mikael Nyberg som bor en bit utanför Havstenssund. De två är också ordinarie styrelseledamöter i företaget med sina fruar Annelie Rylander och Anette Nyberg som suppleanter. Alrik Rylander är också styrelsesuppleant i Grebbestadsfisk, ekonomisk förening.

Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

En burfiskebåt som heter SD 401 Fredrika på 11 bruttoton ägs av Havstens Fiskelag AB. Mikael Nyberg äger också ett par små ekor, SD 420 och SD 426 Valen. Båda med Havstenssund som hemmahamn. alrik Rylander har SD 470 som är lika liten och har Havstenssund som hemmahamn. SD 401 Fredrika används till kräftfiske och hummerfiske. Båten har årliga fiskemöjligheter för kräfta.

SD 401 Fredrika. Bild: Stigfjordbåtar

Omsättning i Havstens Fiskelag AB var under det senast redovisade boköringsåret som slutade 2020-11-30 cirka 1,9 miljoner SEK. Företaget gjorde en förlust på 300 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 1,2 miljoner SEK.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!