Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Fjällbackakräftor

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Väderö Fisk KB

Väderö Fisk KB är ett så kallat kommanditbolag. Ett kommanditbolag är en särskuld sorts handelsbolag. Det ska alltid ha två eller flera bolagsmänMinst en komplementär och en kommanditdelägare måste finnas. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar (och svarar endast med sin kapitalinsats). Både komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.

Komplementär i Väderö Fisk KB och därmed ägare i praktiken är Ingemar Granqvist i Fjällbacka. Kommanditdelägare är hans fru Susanne Granqvist och deras son David Granqvist som är bosatt i Göteborg. Väderö Fisk KB är delägare i Hälsan i Fjällbacka AB där också Susanne Granqvist är delägare. Vidare är Väderö Fisk KB delägare i Fjällbackakräftor HB ihop med Karl Kahlman (SD 84 Sötten) och Ove Leandersson (SD 481 Jenny).

Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Väderö Fisk KB äger burfiskebåten SD 137 Mira som har årliga fiskemöjligheter för kräfta. Förutom kräftfiske används båten till hummerfiske, kräftfisketurer, hummersafari och skärgårdsturer. Företaget hyr också ut en plasteka. Dessutom äger företaget de mindre båtarna SD 139 Tampen och SD 425 Emma

SD 137 Mira. Bild: Väderö Fisk KB

Några ekonomiska siffror för Väderö Fisk KB är inte tillgängliga då kommanditbolag i likhet med handelsbolag inte lämnar in någon offentligt tillgänglig årsredovisning. Inte heller Fjällbackakräftor HB lämnar nåt offentligt tillgängligt årsbokslut.

Ingemar Granqvist är styrelseledamot i Njord Norra Bohuslän, Västkustfisk SVC AB, Tanum Turist ek.för. och styrelsesuppleant i Hälsan i Fjällbacka AB.

SD 84 Sötten och SD 481 Jenny

SD 84 Sötten och SD 481 Jenny är mindre burfiskebåtar som ägs av Karl Kahlman respektive Ove Leandersson. De båda båtarna fiskar kräftor och har årliga fiskemöjligheter för kräftor i samma storleksordning som SD 137 Mira. Kahlman och Leandersson är som tidigare nämnt också delägare i Fjällbackakräftor HB.

Karl Kahlman är också delägare i Mörhultslagret AB tillsammans med Annelie Torstensson, Stig Erland Torstensson och Gunilla Lundberg. De bor alla på samma adress så de är sannolikt släkt med varandra. Karl Kahlman och Gunilla Lundgren äger Kahlmans Skaldjur HB tillsammans.

ÄvenKarl Kahlman och Ove Leandersson är delägare/medlemmar i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!