Det finns inga bevis eller belägg för att sillen i Östersjön är i kris

De senaste 25 åren har sillbeståndet i Östersjön varit konstant. Fisket har gått lite upp och ner men beståndet har inte minskat. Sillen är alltså inte alls hotad. Sportfiskarna har länge fört en kampanj mot yrkesfisket med hjälp av felaktiga uppgifter, hörsägen, anekdotisk bevisning och rena lögner.

Sportfiskarnas osanningar och anekdotiska bevis

För även om många kustfiskare, sportfiskare, en del forskare som inte är ärliga och skärgårdsbor tror att det finns mindre sill/strömming så finns det inte ett enda vetenskapligt bevis för att så är fallet. För vad de säger är enskilda personer uppfattningar och har inget bevisvärde. De kan ha rätt, men troligen har de fel.

För vi har ett slags facit. Sportfiskarna och kustfiskare har länge också hävdat att det är brist på sill/strömming i Bottenhavet. Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har noga undersökt saken och kommit fram till att de kraftigt underskattat beståndets storlek. Vetenskapen har med andra ord bevisat att de som påstår att sillen/strömmingen i Bottenhavet blivit sällsyntare är helt fel ute. De har grundläggande fel.

Förutom sillen i Bottenhavet finns det även andra belägg för att ICES regelmässigt underskattar beståndens storlek. De underskattade exempelvis makrillbeståndet kraftigt. Troligen underskattar de också skarpsillsbeståndet i Östersjön. Detta minskar inte trots att fisket länge bedrivits över vad som ICES anser vara hållbara nivåer. Det ger en indikation på att ICES beräkningar för skarpsillsbeståndets storlek är fel. Även storleken på beståndet av skarpsill i Nordsjön kan vara underskattad.

Det är troligt att situationen är likadan är densamma i egentliga Östersjön som i Bottenhavet. Nämligen att sillbeståndet är större än beräknat. Men i nuläget vet vi inget om detta utan ICES anser att beståndet är ungefär lika stort som det var för 25 år sen eller 10 år sen. För Sportfiskarnas grundtes om minskande sillbestånd och sillen i Östersjön i kris finns det inget som helst vetenskapligt stöd.

Sillen/strömmingen i Östersjön innehåller miljögifter

Sen till det deras ständigt upprepade påstående om att sillen/strömmingen borde användas till konsumtion istället för fiskmjöl. Det är ju inte ens ett alternativ som finns på kartan. Det är inte möjligt. Sillen/strömmingen från Östersjön kan på grund av högt innehåll av miljögifter inte säljas för konsumtion (efterfrågan saknas, ingen vill köpa strömming/sill från Östersjön) och bör enligt Livsmedelsverket överhuvudtaget inte ätas. Det är alltså ett argument helt utan verklighetsförankring.

Det enda som sillen/strömmingen kan och bör användas till är djurfoder, fiskmjöl och fiskolja. Att använda den till konsumtion är ett icke-existerande alternativ. När Sportfiskarna hävdar att det är ett alternativ så är det helt enkelt en lögn.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!