Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Strandö Fisk AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Strandö Fisk AB

Strandö Fisk AB ägs av Nicklas Nilsson på Nordkoster. I styrelsen är han ordinarie styrelseledamot med Lisa Vänbjörk i Strömstad som suppleant. Bolaget äger SD 526 Strandö på 8 bruttoton. Båten är utrustad för burfiske av kräftor och hummer men tycks också fiska makrill med garn eller dörj. Har årliga fiskemöjligheter för kräfta. SD 526 Strandö verkar förvånande nog vara medlem i Swedish Pelagic Federation PO.

SD 526 Strandö. Bild: Nicklas Nilsson

År 2020 omsatte Strandö Fisk AB 2,7 miljoner SEK med en vinst på 260 000 kronor. De bokförda tillgångarna var totalt 3,8 miljoner SEK.

Förutom uppdraget i det egna bolaget är Nicklas Nilsson styrelseledamot i Nordkosters fiskehamnsförening upaStrömstadsfiskarnas Andelsförening u.p.a., och Svenska Kustfiskareföreningen Väst Producentorganisation Ekonomisk förening.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!