Hallandsfiskarna – VG 104 Tärnan

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

VG 104 Tärnan

VG 104 Tärnan. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

VG 104 Tärnan på 68 bruttoton är en kräfttrålare med hemmahamn i Bua. Ägare är vad jag förstår Johnny Nilsson och Anders Fabricius. Båten används till kräftfiske och har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk.

Anders Fabricius äger för sin del Vera Fiske AB. Han är också enda ordinarie styrelseledamot med frun Louise Fabricius som styrelsesuppleant. Vera Fiske har enligt bolagsordningen följande verksamhet:

Bolaget skall bedriva fiske- och byggnadsverksamhet samt handel av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Under 2020 ökade omsättningen kraftigt i Vera Fiske AB, från drygt 700 000 år 2019 till 2 miljoner SEK år 2020. Vinsten var nästan 200 000 och de bokförda tillgängarna totalt nästan 900 000. Några ekonomiska siffror för VG 104 Tärnan finns inte.

Karl Börje Nilsson som så väl är far till Johnny Nilsson äger för sin del Fiskhuset i Bua AB som bedriver fiskhandel. Han är ende ordinarie styrelseledamot med Lars Anders Asplund som suppleant. Han äger också den lilla trålaren  GG 104 Wandee på 10 bruttoton som också verkar fiska med garn, GG 104 Wandee har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk.

Fiskhuset i Bua AB omsatte 5,6 miljoner SEK år 2020 med en vinst på drygt 500 000. De bokförda tillgångarna var 2,7 miljoner SEK.

Anders Fabricius är vid sidan av det egna bolaget även styrelseledamot i Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening och styrelsesuppleant i Buafisk ek.för.. Johnny Nilsson är styrelseordförande i Buafisk ek.för. samt styrelseledamot i Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. och Aktiebolaget Båtfjordens hamn. Karl Börje Nilsson är också styrelsesuppleant i Buafisk ek.för.

Läs mer:

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!