Hallandsfiskarna – VG 55 Ingarö

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

VG 55 i Läjet AB

Fiskeriföretaget VG 55 i Läjet AB ägs av Morgan Johansson. I styrelsen för bolaget sitter han själv som ordinarie ledamot och hans fru Eva Johansson som styrelsesuppleant. Ingen av dem har några andra uppdrag i föreningar eller företag.

VG 55 Ingarö. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Fiskebåten företaget äger är VG 55 Ingarö. Det är en kräfttrålare på 17 bruttoton med hemmahamn i Träslövsläge. Båten innehar årliga fiskemöjligheter för kräfta och en mindre mängd fisk.

Under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-08-31 hade VG 55 i Läjet AB en omsättning på 2,8 miljoner SEK med en vinst på nästan 500 000 kronor. De bokförda tillgångarna var cirka 3,1 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!